Psalm 116 vers 16b Over verlossing gesproken
30/01/2020

Psalm 116 vers 16b Over verlossing gesproken

Passage: Psalm 116: 16b

U hebt mijn boeien losgemaakt.

Psalm 116 vers 16b


Over verlossing gesproken

Voor het verband van de tekst lezen we Psalm 116 vanaf vers 1  tot en met 5 nog eens:

Ik heb de HEERE lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.

Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen

Banden van de dood hadden mij omvangen,
angsten van het graf hadden mij getroffen,
ik ondervond benauwdheid en verdriet.

En dan volgt de tekst in vers 16:

U hebt mijn boeien losgemaakt.

Het eerste gedeelte spreekt de dichter van de psalm over banden van de dood die hem omvangen hadden en het tweede gedeelte spreekt over de boeien of banden die losgemaakt zijn.

Het is goed om jezelf dan af te vragen waardoor de banden van de dood losgemaakt zijn. Met andere woorden: Hoe komt het dat de banden losgemaakt zijn? Gods Woord laat ons daarover niet in het ongewisse. Lees maar mee:

Maar ik riep de Naam van de HEERE aan:
Och HEERE, bevrijd mijn ziel!

De HEERE is genadig en rechtvaardig,
onze God is een Ontfermer.

Tsja, en zo is het. Wanneer wij in doodsangst zijn, of ons benauwd voelen of verdriet ervaren en tot Hem roepen: Och HEERE, bevrijd mijn ziel, zal Hij genadig en rechtvaardig zijn want onze God is een Ontfermer.

Weet je hoe ik dat zo zeker weet? Omdat de tekst die we vandaag bespreken ten diepste spreekt over Hem! De banden van de dood hadden Hem omvangen  Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden Hem getroffen, Hij ondervond benauwdheid en verdriet.  Maar… Hij heeft de dood overwonnen. De banden van de dood konden Hem niet vasthouden. Hij stond op uit het graf om u, jou en mij te verlossen zodat wij met Hem kunnen leven. Een leven tot in eeuwigheid.

We mogen met heel ons hart geloven dat wanneer wij een kind van Hem geworden zijn door wedergeboorte dat we vrij zijn.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב