Leerhuis Sabbath Parah & Parashat Tzav met Robert Berns
29/03/2024

Leerhuis Sabbath Parah & Parashat Tzav met Robert Berns

Inleiding op:

Sabbath Parah, de sabbat van de rode koe. Numeri 19:1 – 22, Ezech.36:16–38 over de rode heifer of vaars zijn toegevoegd aan de lezingen behorende bij de Parashat Tzav – Lev.6:1 – 8:36 en Jeremia 7:21 – 8:3, 9:22 – 23 en uit de apostolische boeken 2 Cor.5: 14 – 21.
Tzav betekent in het Hebreeuws - wat geboden is, gebied. Vandaag bestuderen we de vraag:
Versta je de rol van de offers in de dienst van verzoening? In de offerdienst legde de offeraar zijn handen op de kop van het dier te leggen. Op die wijze werd de ongerechtigheid, de schuld of zonde op het offerdier overgebracht. De priesters moesten van deze offers op een heilige plaats eten want gedurende het offerproces werd het offervlees allerheiligst. Daarom moesten de priesters wel ritueel rein zijn. Wanneer zij naderde tot het altaar wasten zij hun handen en voeten met het reinigingswater uit het wasvat. Dat reinigingswater was water uit een levende bron gemengd met de as van de volkomen rode koe. Deze heifer was met huid en haar, zelfs met het bloed buiten de legerplaats in zijn geheel verbrand. Degene die de rode vaars offerde werd tot de avond onrein omdat hij met de dood in aanraking kwam. Maar als je met de as van deze rode koe en water uit de bron besprenkeld werd werkte dat tot ontzondiging. Degene die met offegaven naderde tot het altaar werden erdoor ontzondigd en gereinigd. De betekenis hiervan is dat door de dood de dood zelf wordt overwonnen. Het verwijst naar het offer van de Messias die buiten de legerplaats op diezelfde plek, nabij dat altaar en de asplaats, aan het kruishout Zijn leven gaf ter verzoening van alle ongerechtigheid. Daarom aanvaardt Hem als de weg tot de Vader en laat u met de Vader verzoenen door Hem. 30-03-2024, Robert Berns.

Courtesy Temple Institute

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב