Leerhuis Parasja Pekoedee met Tony Jurg
15/03/2024

Leerhuis Parasja Pekoedee met Tony Jurg

Parasja Pekoedee

Te lezen Exod. 38:21-40:38/ 1 Kon. 7:51–8:21 / Hebreeën 8:1-12

Inleidende tekst:

Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.

Exodus 40:33c-34 (Herziene Statenvertaling)

De parash van deze shabbat begint met de beschrijving van hoe Mozes rekenschap geeft over de financiële bijdragen van het volk. Hier wordt gedetailleerd uitgelegd hoe elke gift zorgvuldig is besteed aan de bouw van de Mishkan, de heilige Woning. Vervolgens wordt er verder ingegaan op de constructie van de Mishkan zelf. Het laat zien hoe elk onderdeel afzonderlijk vakkundig is gemaakt, precies volgens de instructies van de Eeuwige.

Als het werk aan de afzonderlijke onderdelen van de tabernakel klaar is, komt er een moment van samenbrengen. Mozes verzamelt alle objecten en arrangeert ze zorgvuldig op hun bestemde plaatsen. Losse onderdelen worden samengebracht tot een geheel, waarmee uiteindelijk een tabernakel wordt gevormd.

Maar de tabernakel was pas echt ‘af’ toen de glorie van de Eeuwige zijn intrek nam. Die goddelijke aanwezigheid, of Shechina, veranderde de Mishkan van een fysieke structuur in een heilige verblijfplaats voor de Eeuwige. Die glorie van de Eeuwige zal een belangrijk thema blijken voor deze shabbat, en niet zonder reden. Immers, het is die glorie die alles anders maakt.

The Tabernacle in the Wilderness
Image in the Public Domain

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב