Leerhuis Parashat Bamidbar met Robert Berns
07/06/2024

Leerhuis Parashat Bamidbar met Robert Berns

Parashat Bamidbar Numeri 1:1 – 4:20 , Hosea 2:1 -22, Romeinen 9:22 – 28.
Luister naar deze parashat wanneer je wilt verstaan hoe JHWH voor Zijn volk en alle volken, die onder de ban van bloedschulden gebukt gaan, het dal van Achor tot een deur van hoop, maakt. De nadruk ligt vandaag op de hafterah lezing uit het boek Hosea. De profeet krijgt van JHWH de opdracht een prostitué te huwen en haar lief te hebben. Bij deze prostitué Gomer krijgt Hosea drie kinderen. De oudste zoon krijgt de naam Jizreël – God zaait (goed zaad). De vlakte van Jizreël is een enorme vruchtbare vlakte waar heel veel gezaaid en geoogst wordt. De dochter moet hij Lo- Ruchama, niet-geliefde noemen en de jongste zoon de naam Lo-Ammi, niet-mijn volk. De naam Hosea heeft de hoopvolle profetische betekenis, JaHWeH redt. De naam Gomer geeft aan: voleinding, vervulling. Na de geboorten van hun zoon Lo-Ammi vervalt Gomer opnieuw in ontucht en overspel. Hosea krijgt de opdracht haar terug te halen. Hij zoekt haar in zijn naijver op en moet haar vervolgens terug kopen, hoewel zij zijn wettige vrouw is. Hij koopt haar terug, lost haar voor 15 zilverlingen en een homer en een halve homer gerst. Samen de losprijs voor een slaaf of slavin, Exod.21:31. Dan neemt Hosea haar mee in de woestijn en spreekt daar tot haar hart. Na drie dagen gaan haar ogen en hart open en komt ze tot berouw over haar ontuchtige wandel. Zij keert terug naar haar eerste echtgenoot. Daarmee leeft de profeet datgene uit wat JaHWeH ervaart in de relatie tot zijn overspelige volk en hoe Hij met hen zal handelen in de verre toekomst. Hij brengt Zijn volk in de woestijn van de volken, apart gezet en eenzaam. Daar zal Hij tot haar hart spreken en Zijn bruid terugbrengen in de band van het eeuwige verbond. Daarom is JHWH de God van hoop.

Robert Berns, 8-6-2024

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב