Leerhuis Parasha Tetsavee met Robert Berns
23/02/2024

Leerhuis Parasha Tetsavee met Robert Berns

In de tekstgedeelten van parashat Tetsavee, Exodus 27:20-30:10, Ezechiël 43:(1 – )10 –27 en Hebreeën 9 komen achtereenvolgens de tent der samenkomst en de aardse tempels van Salomo, Zerubbabel, Ezechiël en de hemelse tempel ter sprake. In de tempel van Ezechiël worden belangrijke onderdelen niet meer genoemd: het voorhangsel tussen de voorhof en het heilige, de ark van het verbond, de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, de tafel van de toonbroden en het wasvat in de voorhof. En toch als we deze tempel bestuderen ontdekken we het werk van de Messias en aanschouwen we de lieflijkheden van JHWH zelf, Psalm 27:4. Vragen die daarbij naar boven komen zijn: Waarom heeft de Vader aan Abraham, Mozes, David, Ezechiël en Johannes en aan ons een blik gegund in Zijn huis? Wat zie jij dan (niet) en wat doet dat met jou? Psalmen (27, 48, 63, 84) geven uiting aan het verlangen te zijn in (de voorhoven van) Zijn heiligdom. Hoe voeden wij dat verlangen? De Vader begeert onder Zijn kinderen woning te maken (Psalm 68:16, 132:13-14, Jesaja 66:1-2). Op welke wijze delen we daarin en kunnen wij met Zijn Geest meewerken?

Sabbat shalom, Robert Berns

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב