Jom Teruah met Robert Berns
15/09/2023

Jom Teruah met Robert Berns

Inleiding op de studie rond Jom Teruah.
De diverse betekenissen van Jom Teruah, de dag van het bazuingeschal.
De tekstgedeelten voor vandaag zijn Genesis 21:1–34, 1 Samuël 1:1–2:10 en Numeri 29:1–6, Openbaring 11:15 - 19. Op Jom Teruah klinkt het bazuingeschal ter gedachtenis van o.a. het eeuwige Koningschap van JaHWeH, de verbondssluitingen met Abraham en op de Sinaï, de overwinning over al Zijn vijanden. De shofar klinkt ook om je te waarschuwen, maak je gereed, breng je relaties op orde, allereerst met de HEERE zelf en met je naaste. De shofar bepaalt je bij de strijd en de overwinning, het opgaan naar Gods huis en terug keren naar je erfdeel. De geschiedenis van Elkana, Hanna en Samuël heeft vele parallellen met die van Abraham, Sara en Izaak. Die geschiedenissen worden op Jom Teruah gelezen omdat zij rond Jom Teruah plaatsvinden. Op Jom Teruah werd het jaarlijkse vredeoffer gebracht en gegeten door de koning en zijn huishouden en door het volk, de geslachten van Israël. Het geluid van de shofar leert ons om te luisteren naar Zijn stem. Naar Hem die sprak als met de stem van de bazuin, Openbaring 1:10, zoals op de Sinaï. Welzalig het volk dat het geklank van de shofar kent – Yodei teruah, Psalm 89:15. Robert Berns, 16-09-2023

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב