Joël 2: “Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben…”
18/11/2020

Joël 2: “Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben…”

Passage: Joël 2:1-18

Een Woord van de HEERE voor de gemeente en de geestelijke leiders alsook de Christelijke politieke leiders

Tijdens de Tien Dagen van Verootmoediging dit jaar, tussen 18 - 28 september j.l., hebben Christenen in Nederland op allerlei plekken en binnen allerlei contexten gevast en gebeden voor Nederland. Deze periode werd in de eerste plaats georganiseerd vanuit de Verenigde Staten onder de noemer The Return; in Nederland kreeg het de naam De Terugkeer. De tekst in 1 Kron.7:13,14 was daarbij leidend.

Op de helft van die periode ontvingen op één dag een vrouw een beeld met de woorden: Joël 2, en een man trof een schilderij* aan die bij navraag in 2014 was geschilderd n.a.v. een droom over Joël 2. De vrouw en de man kenden elkaar niet; de volgende dag werd deze bijzondere samenloop ontdekt.

Debby van Galen werd hierbij betrokken en de vraag voorgelegd uit te zoeken wat dit te betekenen had. Na enige weken studie en bidden werd duidelijk dat de HEERE hiermee een Woord voor de Nederlandse gelovigen had. Het is een ernstige en urgente boodschap met name aan de geestelijke leiders in kerken, gemeenten, ed. maar ook in de politiek. De studie, uitkomst en uitleg heeft Debby eerst aan enkele vooraanstaande geestelijke leiders in NL ter toetsing voorgelegd, die nu hebben bevestigd dat dit een waar Woord is. Nu het hoge woord eruit is, is de tijd gekomen om het publiek bekend te maken.

We moedigen u aan om via e-mail de link naar deze podcast te versturen naar degenen die u op uw hart heeft, en in het bijzonder naar degenen die over u als geestelijk leider is aangesteld.

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

*Klik op de link hieronder (Bulletin) om het schilderij te bekijken.

Download bestanden Bulletin

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב