Over het recht gesproken
08/12/2021

Over het recht gesproken

Passage: Psalm 103:6

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Dinsdag 30 november 2021

Psalm 103

Loflied op Gods genade

1 Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 Die uw mond Letterlijk: uw sieraad. verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

6 De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

Over het recht gesproken
David heeft in de verzen 1-5 de HEERE geloofd voor alle weldaden die de HEERE, de Aanwezige, aan zijn ziel heeft gedaan. Het is ook niet zo maar een weldaad, maar een grote weldaad, namelijk dat er een omkeer heeft plaatsgevonden in zijn situatie. Eerst was hij onderweg naar het verderf, zoals we lezen in vers 4. De grote weldaad van de HEERE, JHWH, is dat Hij hem heeft verlost van dit alles en hem heeft overladen met zulke grote zegeningen dat hij onmogelijk kan zwijgen over zijn behoud.

David gaat nu verder in vers 6, met het bezingen van de “rechtvaardige daden” van de HEERE. Deze rechtvaardige daden houden in dat Hij “recht aan alle onderdrukten” doet. Ze komen tot uiting als Hij de onderdrukten recht verschaft door hen te verlossen, terwijl dat ook inhoudt dat de verdrukkers gestraft worden. We leven nu nog in een wereld die vol onrechtvaardige daden, onderdrukkingen en onrecht is. Dat komt niet van de HEERE, maar van de mens die zonder Hem leeft.

Als de HEERE regeert, als Hij op Zijn troon zit zoals we lezen in Mattheus 25:31, komt er een einde aan alle onrecht. Hij zal daaraan een einde maken door het doen van “rechtvaardige daden”, dat zijn de rechtvaardige oordelen waarmee Hij het onrecht zal straffen en verwijderen. “Aan alle onderdrukten” die ter wille van Zijn Naam onder het onrecht hebben geleden, zal Hij “recht” doen. Hij zal hen binnenvoeren in de rust en zegen van Zijn rijk.

Over de hele wereld zijn meer dan 350 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in de Heere Jezus Christus. Verschrikkelijk. En dan zijn er miljoenen mensen die onderdrukt worden door communistische en fasistische regiems om nog maar niet te spreken over de vele burgeroorlogen. Waardoor mensen verstoken zijn van de meest elementeaire levensbehoefte. Dan hebben wij hier in het westen nog niets te klafgen alshoewel de onderdrukking ook hier voelbaar wordt door allerlei maatregelen van de overheid. Want wat moeten we anders denken van de verschrikkelijke misstanden die hebben plaatsgevonden rond de toeslagenaffaire? En waar gaan we heen met het zogenaamde 2G beleid? En zullen ook wij in Nederland een vaccinatieplicht hebben net als ion Oostenrijk? Weet u, we leven anno 2021 in een vreeemde en verwarrende tijd.

Maar God heeft plannen voor de toekomst. Dat houdt twee dingen in: ten eerste verlossing uit de hand van de vijand en ten tweede vergeving van de ongerechtigheden. Hij heeft de plannen voor de toekomst van Zijn volk en de wegen waarlangs Hij die zal realiseren “aan Mozes … bekendgemaakt” (vers 7). Mozes is bij Hem geweest om aan hem de tabernakel te laten zien. Daarin laat Hij Zijn plan zien en dat is dat Hij te midden van een verlost volk wil wonen. “Aan de nakomelingen van Israël” heeft Hij “Zijn daden” bekendgemaakt. Dat heeft Hij gedaan door hen uit de slavernij van Egypte te verlossen en in het beloofde land te brengen.

Het volk moest worden verlost van een uiterlijke vijand, maar ook van hun ongerechtigheden. Pas daarna kon de HEERE in hun midden wonen. Zo is het ook in de toekomst. Er is verlossing uit de hand van de goddelozen, zowel die van de volken als die van het eigen volk, maar vooral ook verlossing van hun ongerechtigheden.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=4P5WanTqGeE

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב