#728 Over een hogere weg gesproken -8-
08/11/2022

#728 Over een hogere weg gesproken -8-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 131

1 Een pelgrimslied, van David.
HEERE mijn hart is niet hoogmoedig,
mijn ogen zijn niet trots,
ook wandel ik niet in dingen
die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.

2Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust
en tot stilte gebracht,
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

3Israël, hoop op de HEERE,
van nu aan tot in eeuwigheid.

#728 Over een hogere weg gesproken -8-
Zoals eerder in dit programma aangegeven blijken drie aspecten in vers 2 aanwezig die ons iets willen leren over tevredenheid. En het eerste aspect van deze tevredenheid is om stil te zijn voor de HEERE. Dat aspect hebben we in de voorgaande twee afleveringen met elkaar besproken. Vandaag willen we met elkaar bij het tweede aspect stil staan. Het tweede aspect is om onze ziel tot rust te. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Vanuit het Hebreeuws zouden we ook kunnen vertalen met: Ik ben verstild en tot rust gebracht. Ik heb mijn ziel, mijn wezen, mijzelf tot verstilling gebracht en tot rust gebracht.

Het woord "rustig" betekent hier onbeweeglijk of stil zijn. Dus David heeft zijn ziel tot rust gebracht - geen opwinding meer. Geen hoogmoed meer, geen trots meer, geen opwinding meer, maar rustig en stil zijn, zoals een baby die net van de borst komt. Geen onrust meer. Net als David heeft hij zijn ziel tot rust gebracht, geen geschreeuw en gedoe meer.

Kent u dat, deze rust in God? Gistermiddag op de tuin sprak ik met een broeder in Christus die mij vertelde dat hij twee weken alleen naar de Veluwe was geweest, Alleen, los van vrouw en kinderen om stil te worden. Geen televisie, geen telefoon geen radio. Alleen zijn Bijbel. Geen prikkels van buitenaf. Stil worden voor God. De eerste week had hij daar erg veel moeite mee, maar uiteindelijk, de tweede week kwam hij tot rust.

En hoeveel mensen zijn er niet die een week in een kloosster doorbrengen om rust te vinden. En hoeveel, ook jonge mensen, zijn er niet die moeite hebben met het moordende tempo waarin wij in onze samenleving elkaar opjagen. In toenemende mate met een burnout tot gevolg.

Maar God, de Eeuwige is een God van rust. Het woord "rustig" betekent hier in psalm 131 onbeweeglijk of stil zijn. Een stille ziel komt alleen van God. Het is zijn geschenk aan ons. Hoort u het: Stilte is Zijn geschenk aan ons. In alle drukte en gekte van deze wereld vindt God nog nauwelijks een gelegenheid om tot ons te spreken. O ja, in het beste geval hebben we nog net een gaatje in onze agenda op zaterdag of zondag ochtend om naar de dienst te gaan. Een dienst die veelal voor het grootste deel wordt gevuld door muziek en aanbidding. Althans zoals wij dat vaak noemen. Maar aanbidding heeft dat ook niet te maken met stil worden voor de Aanwezige. Tot rust komen en luisteren naar wat Hij tot ons zegt door Zijn Woord? Zijn Woord, dat vergeleken wordt met melk, en dan moet ik denken aan het gespeende kind, of vaste spijs? Om daarna gespijzigd tevreden en rustig aan Vaders borst te liggen?

Ik herinner mij de vraag die Henk Binnendijk aan een volle zaal aanwezigen stelde: Hoeveel van de mensen zij er in deze zaal die per dag een half uur in de Bijbel lezen. Nee, geen dagboekje. Maar de Bijbel. Steek uw vinger eens op? En u raadt het al: Het aantal vingers bleef beperkt tot een hand vol. En dan vinden wij het gek dat ons geestelijk leven op een laag pitje staat en ons geloofsleven bij wijze van spreken naar de rand van ons leven is verdwenen? Lieve mensen, waar is de houding van u en mij wanneer ik lees over de twee Emmaüsgangers: Was ons hart niet brandende in ons?

Een stille ziel komt alleen van God. Het is zijn geschenk aan ons. David schrijft in Psalm 62:1 : “Mijn ziel vindt rust bij God alleen; mijn redding komt van hem.”

Een stille ziel komt alleen van God. Het is zijn geschenk aan ons. David schrijft in Psalm 62:1 : Mijn ziel vindt rust bij God alleen; mijn redding komt van hem. Jezus, Yeshua,  biedt rust voor de ziel aan allen, aan iedereen die tot hem komt. Niet voor eens en voor altijd, maar elk dag weer opnieuw. Hoevaak leven we niet dat Jezus alleen de berg op ging om in de rust en gemeenschap met de Vader te zijn. En als Jezus dat al nodig had, hoeveel temeer u en ik.

Hij zegt in Mattheüs 11 : Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Wil je rust voor je ziel? Kom tot Jezus en hij zal je rust geven. Als je nederigheid beoefent, leer je tevredenheid. En een deel van die tevredenheid is het hebben van een verstild en rustige ziel.

Als dat geen zegen is

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0728 Psalm 131 -9- 2022-11-06

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב