#721 Over een hogere weg gesproken -1-
28/10/2022

#721 Over een hogere weg gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 131

1Een pelgrimslied, van David.
HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,
mijn ogen zijn niet trots,
ook wandel ik niet in dingen
die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.

2Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust
en tot stilte gebracht,
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

3Israël, hoop op de HEERE,
van nu aan tot in eeuwigheid.

#721 Over een hogere weg gesproken -1-
Terwijl we ons een weg baanden door de Psalmen van de Opgang, kwamen we onderweg nogal wat verrassingen tegen. Een verrassing was dat we na de eerste psalm van triomf teruggingen naar een psalm van moeite. En laten we maar heel eerlijk zijn, we leerden dat ook het christelijke leven niet helemaal van een leien dakje gaat, maar veel ups en downs heeft en vaak drie stappen vooruit en twee stappen terug is.

In een van de vele toespraken van Jezus vergelijkt Hij het leven van Zijn volgelingen met het bouwen van een toren. Laten we ons door Hem onderwijzen in het volgende verhaal:

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:

Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.

Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?

Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,

en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.

Inderdaad, geloven kost wat. Het kost je je leven. Want: Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (romeinen 6)

De grote verrassing als we bij Psalm 131 komen, is dat dit een psalm van triomf is, maar Gods triomf ziet er heel anders uit dan de triomf van de wereld. In plaats van te praten over macht en rijkdom en roem, gaat Psalm 131 over nederigheid en tevredenheid, zachtmoedigheid. En hoewel dit een Psalm van Opstijgen is, leert Psalm 131 ons dat de weg omhoog eigenlijk omlaag is. Psalm 131 lijkt misschien een stap naar beneden, maar dit is echt een stap omhoog naar God. Zoals Jakobus 4:10 zegt: "Vernedert u voor de Heer, en Hij zal u verhogen.”

Laten we dan eens luisteren naar het onderwijs van Jezus, wat Hij hier Zelf over zegt:

Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam Hij een kind en zette dat bij Zich. En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.

Zo, daar kunnen we het mee doen denk ik.

Psalm 131 is een Psalm van David. Er zijn vier psalmen van David in de Psalmen van Opstijging, en dit is de derde van vier. (Psalmen 122 , 124, 131, 133) David is een goed voorbeeld van iemand die de waarheden van deze psalm goed heeft geleerd, en doorleefd.

Toen David door Saul werd opgejaagd, weigerde hij het heft in eigen handen te nemen, maar vertrouwde erop dat God hem koning zou maken wanneer de tijd rijp was. David is een prachtig voorbeeld van iemand die de dubbele waarheden van nederigheid en tevredenheid leerde.

Een van de kostbaarste ervaringen in het leven is om je ziel tot rust te brengen in Gods aanwezigheid - om zijn vrede, zijn rust, zijn troost te kennen. Mag ik je eens een persoonlijke vraag stellen? Is je ziel vandaag stil of verstoord? Weet dat God altijd en op elk moment Zijn vrede, rust en toost wil en kan schenken. Zullen we er ook gebruik van maken??

Er kunnen zoveel redenen zijn waarom je ziel verstoord kan zijn. U kunt een schuldig geweten hebben; je kunt je ergens zorgen over maken of jaloers op iemand zijn; u kunt afgeleid of vermoeid zijn. Maar God wil dat je een rustig hart hebt, een ziel in rust.

Soms vragen we ons af waarom we zo ontevreden zijn in het leven en zo angstig in onze ziel. De Bijbel maar ook deze Psalm vertelt ons dat het ten diepste te maken heeft met een houding van hoogmoed, eigenbelang en trots. E

En zo komen we bij Psalm 131 . Psalm 131 is slechts drie verzen, maar wijst ons een belangrijke levenles waar we ons hele leven voor nodig hebben om die te leren. Eeen heilzamen weg naar rust en vrede in Gods aanwezigheid.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב