#665 Over Aliyah maken gesproken -9-
19/07/2022

#665 Over Aliyah maken gesproken -9-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom  -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

Over Aliyah maken gesproken -9-
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

Vanmorgen heb ik mij afgevraagd hoe de oude Hebreeuwse taal dromen begreep. En hoe meer ik hierover onderzocht hoe meer ik tot de conclusie kom dat er talloze joodse geleerden er van gedroomd hebben om achter de betekenis van het Hebreeuwse woor ‘chalam’ te komen. Sommigen denken denken dat het woord is afgeleid van het het Hebreeuwse woord voor ziek. We lezen dan:
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die ziek zijn.

Sommige Rabbijnen bregen het in verband met het woord Chalon wat o.a. venster betekent. Een droom is soort venster, waardoor men een kijkje kan nemen in een andere wereld. Deze wereld is onder normale omstandigheden niet toegankelijk,. In een droom kan een mens inzicht worden verschraft in zijn onbewuste drijfveren en motieven.

Anderen denken juist weer dat het te maken heeft met het tegenovergestelde van ziek zijn, namelijk met gezond zijn en gnezen. In de Tanach vinden we een voorbeeld daarvan in Jesaja  38 vers 1

We lezen daar:
Heere, bij deze dingen leeft men, en in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want U hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.

In de Hebreeuwse Bijbel lezen we in Psalm 126:

Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom- of 'we waren als dromers'.

De gedahten gang is dan: De gang van zaken was zo verrassend dat het onwerkelijk was.

Interessant is dat de Targum een ​​andere interpretatie biedt: "We waren als mensen die werden genezen." Sommige Joodse Prfessoren nemen het standpunt in dat dit hoogstwaarschijnlijk de juiste interpretatie is!

We lezen in dat geval in Psalm 126 vers 1:

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die waren genezen.

Eerder hebben we in dit programma en in relatie tot de behandeling van dit eerste vers met elkaar stilgestaan bij het terugkeren van de ballingen van Sion. We ontdenkten toen juist ook dat het Hebreeuwse woord voor ‘shuva’ ‘omkeren‘ of ‘bekeren’ kan betekenen.

Zo gelezen dan lezen we in Psalm 126:

Toen de HEERE de gevangenen van Sion bekeerde,
waren wij als mensen die waren genezen.

In het verlengde daarvan moet ik denken aan een geweldige profetie die we uit de mond van Jesaja horen klinken in hoofdstuk 57:19

Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen die verre zijn, en dengenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen.

Ik hoop zo dat u het verband met Psalm 126 ziet.

Jer. 30:17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt de HEERE; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar.

Jer. 33:6 Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen en zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid.

Hos. 6:1 KOMT en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen;

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב