#639 Over overwinnaars gesproken (4)
13/06/2022

#639 Over overwinnaars gesproken (4)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

37 Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

38 Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

#639 Over overwinnaars gesproken (4)
De tekst uit Psalm 105 spreekt over de uittocht van het volk door de Schelfzee en de volkomen, en u hoort het goed, de volkomen verlossing van de vijand Egypte, de Farao en zijn volk en alle goden van Egypte. In Exodus lezen we: En niet een bleef er van heb over.

We lazen zojuist: Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde. Ik heb mijzelf in de afgelopen periode afgevraagd waarom dat laatste, dat niemand struikelde er zo expliciet bij stond. Want is dat nou zo bijzonder. Maar nu ik er langer over nagedacht heb ligt misschien wel een deel van de oplossing in de tegenstelling met de Farao en al zijn leger die het volk achterna gingen in de Schelfzee en daar allemaal bleken te struikelen en er niet een overbleef. Wat een contrast? De een gaat met goud en zilver naar de overkant en de ander vindt de dood door dezelfde Rode zee.

De Rode of de Schelfzee, die een beeld van de doop blijkt te zijn. In 1 Korinthe 10 lezen we namelijk: En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee.

En ook hier zien we opnieuw een patroon in de Schrift. Want van Noach lezen we in 1 Petrus 3 lezen we:
Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige dat is acht zielen behouden werden door het water heen.
Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.

Het patroon ontvouwt zich: Eerst de geschiedenis met Nacht, vervolgens het gaan van Mozes en het volk door de rode zee, vervolgens de doop van de gelovigen in de Messias en dan straks in de nabije toekomst waarvan we lezen in het laatste boek, het sluitstuk van Zijn verlossingsplan met deze wereld:

Openbaring 2, vers 7: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Openbaring 2, vers 11: Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

Openbaring 2, vers 17: Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Openbaring 2, vers 26: En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

Openbaring 3, vers 5: Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Openbaring 3, vers 12: Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 3, vers 21: Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 21, vers 7: Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Maar laten we bij dit alles, evenals bij de voorgaande patronen, bij Noach, bij het gaan van het volk door de Rode zee, en in de tijd waarin wij leven bedenken dat de strijd en overwinning niet door onze daden, maar ondanks onze daden is behaald, door Christus, de Messias die voor ons de strijd en overwinning heeft behaald. Inderdaad, meer dan overwinnaars.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב