Over genade gesproken
13/12/2021

Over genade gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 103

Loflied op Gods genade

1 Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 Die uw mond Letterlijk: uw sieraad. verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

6 De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

7Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

8 Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

10 Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

12 Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Bij veel mensen bestaat het beeld dat het eerste of ook wel oude testament spreekt over de wet, en het tweede of nieuwe testament spreekt over genade. Ik zou deze mensen willen vragen om Psalm 103 eens te lezen en daar bij wijze van spreken eens een poosje op dte kouwen en te herkouwen. Want wat spreekt David, en bij wijze van spreken over zijn hoofd heen de meerdere David, de Geliefde met een hoofdletter hier van genade, barmhartigheid, goedertierenheid, trouw, geduld en…

De gelovige van Israel, maar ook zij die uit de heidenen zijn, ook wij zijn ons, als wij op de goede plek zijn, er ons diep van bewust dat het alleen genade is dat God niet naar onze zonden heeft gedaan en niet naar onze ongerechtigheden heeft vergolden.

Wat een ongelooflijke genade! Letterlijk: Ongelooflijk. Ik kan er bijna niet bij. Nu ik dit zo zeg herinner ik me de tijd dat ik nog heel jong was. Zou ik een jaar of 4, 5 of 6 geweest zijn? Dat ik tussen mijn vader en moeder in de kerkbank zat en de presikant sprak over zonden. En dat ik terwijl ik de predikant aanhoorde die over zonde sorak dacht: Maar dat heb ik allemaal niet gedaan. Liegen? Dat kwam helemaal niet in mijn rijtje voor bij wijze van spreken.

Maar des te ouder ik geworden ben, des te meer werd me wel duidelijk dat er iets mis met me was. En nu ben ik 64 en denk ik: Wat heeft de HEERE God bij wijze van spreken een werk aan mij gehad. En nog steeds, elke dag. Wat een enorme berg van zonden en vuiligheid heb ik verzameld in al die jaren. Al waren het alleen maar mijn gedachten. Laat staan mijn doen en mijn laten. En dan krijg ik, hoe ouder ik word, steeds meer zijn genade nodig. Elke dag.

Wat is het dan een ongelooflijk wonder dat de God van hemel en aarde Zijn Zoon er voor over had en heeft om de straf op mijn zonden op Zich te nemen en aan het kruis te nagelen. Maar dat niet alleen, maar dat ik mag weten dat Hij mij gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Die zijn mij uit pure genade geschonken door God “Die rijk is aan barmhartigheid” en “vanwege Zijn grote liefde” (Ef 1:3; 2:1-10). Ik heb het vanmorgen maar persoonlijk gemaakt, u heeft een beetje in mijn hart mogen kijken. En ik nodig u vanmorgen uit om ook een in uw eigen hart te kijken. Misschien herkent u er iets in. Misschien ook niet.

Inderdaad, wat is het geweldig om te horen vanmorgen uit Gods Eigen mond door middel van Psalm 103:
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

Zullen we Hem daarvoor niet eeuwig loven en daarmee nu op aarde al beginnen?

Want als dat geen zegen is!

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב