Psalm 2 vers 4-7 -4-:  Over het lachen van die in de hemel zit gesproken
10/07/2020

Psalm 2 vers 4-7 -4-: Over het lachen van die in de hemel zit gesproken

Passage: Psalm 2

Het Rijk van de Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 2 vers 4:7 -4-

Over het lachen van de Heere gesproken
Vandaag willen we weer verder nadenken over de reactie van de Heere God, Adonai, zoals we die lezen in de verzen 4 tot en met 7. Ik lees ze nog een keer voor:

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon

Ik wil heel even kort stilstaan bij het lachen van, zoals het in de tekst staat, ‘Hem die in de hemel woont’. Want wat houdt dit lachen nu eigenlijk in. Heeft het te maken met humor? Of met plezier zoals wij lachen? Of is er mogelijk sprake van een andere achtergrond?

We lezen in de Bijbel slechts maar een paar keer dat de Heere lacht. In Psalm 37 vers 12 en 13 lezen we:

De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige,
hij knarsetandt over hem.

De Heere lacht hem uit,
want Hij ziet dat zijn dag komt.

In dit gedeelte is dus van een vergelijkbare situatie sprake als waarover Psalm 2 verhaalt als we daar lezen:

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Beide situaties spreken van een lachen van God over zij die zonder God zijn, god-lozen en niets met Hem te maken willen hebben. De band met Hem willen verscheuren. Geen band met Hem willen hebben.

En in Psalm 59 lezen we ook over het lachen van God

Zie, hun (daarmee worden de heidenvolken bedoeld) mond vloeit over;
zwaarden komen van hun lippen.
Want, denken zij, wie hoort het?

Maar U, HEERE, U lacht om hen,
U bespot alle heidenvolken.

We gaan weer terug naar Psalm 2.

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Ik heb het al eerder gezegd, In deze woorden herkennen we de situatie en de tijd waarin wij leven. De krant kan er als het ware naast gelegd worden.

Want achter de haat tegen het volk van Israël, ligt de haat tegen de God van Israël. En dat onthult de kern van antisemitisme: het is ‘anti-Sjem’. Sjem is Hebreeuws voor ‘naam’. Zo spreken Joden veelal over God als ha-Sjem.

Het is dus de strijd tegen de Naam waarin God Zijn wezen openbaart en die Hij over Jeruzalem heeft uitgeroepen (Dan. 9:18).

Het is opmerkelijk dat de torenbouwers van Babel niet alleen de top van hun toren tot in de hemel wilden laten reiken, maar zich in Babel ook een anti-naam wilden maken waaronder zij zich konden verenigen.

Maar tegenover de mens, die zich vanaf de aarde tot de hemel wil verheffen, daalt God vanuit de hemel neer om in één klap hun arrogante ambitie ongedaan te maken. God spot met Zijn vijanden.

Vroeg de Farao niet: “Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren …?” (Exod. 5:2). Gods antwoord is helder: “… juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde” (Exod. 9:15-16).

Het klinkt misschien vreemd, maar God gebruikt vaak ironie om Zijn vijanden te vernederen. Lezen we in Psalm 1 over ‘de zetel van de spotters’; in Psalm 2 lezen we Gods reactie: ‘Hij, Die in de hemel zetelt, zal lachen en hen bespotten’. Geen gelach als gevolg van vrolijkheid, maar als gevolg van Zijn heilige toorn.

En zo lezen we het in andere bewoordingen ook in Psalm 2:

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Als ik deze woorden op mij in laat werken, dan benauwd het mij aan de ene kant enorm. Als ik denk aan die talloze mensen die niets, maar dan ook niets met Hem de maken willen hebben. Of aan mijn vrienden die ik heb en geen band met God hebben en soms letterlijk zeggen: Waar is God dan? Of soms letterlijk zeggen: ‘Wie hoort het.’ Het doet me pijn en verdriet.

Aan de andere kant realiseer ik mij vanmorgen de genade die ik heb mogen ontvangen, dat de Heere God, terwijl ik Hem helemaal niet zocht, mij opgezocht heeft waardoor ik, om met psalm 2 te spreken een band met Hem kreeg. Een onlosmakelijke band. Een letterlijke bloed band. Door het bloed van het Kruis. Ken jij dat ook? Als dat geen zegen is… Zomaar een zegen in de ochtend. Brachot baBoker.

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid
En dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
Komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
Voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב