#0768 Over olie als beeld van de Heilige Geest gesproken -2-
17/01/2023

#0768 Over olie als beeld van de Heilige Geest gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 133 -12-

Broederlijke liefde

1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

#0768 Over olie als beeld van de Heilige Geest gesproken -2-
We denken vandaag weer verder over vers twee waar gesproken wordt over de geheiligde zalfolie die op het hoofd van Aaron werd gegoten. Het betrof shemen ha -tov, kostbare olie,

De fijne verse olijfolie rook sterk naar kaneel (cassia komt uit dezelfde familie, een schors), mirre en een onzeker zoet aromatisch riet, mogelijk uit Sheba of een deel van Arabië. Het is misschien voor onze eigen bescherming dat de exacte mix tegenwoordig onmogelijk te fabriceren is.

De geparfumeerde zalfolie is een beeld van de Heilige Geest. De Ruach of Geest van God wordt in de psalm uitgebeeld met een geur van zoete verlossing voor hen die verlost worden.

De zalfolie werd niet over de zonen van Aäron werd uitgegoten, maar wel over hen werd gesprenkeld. Aäron is dus "Ha-Cohein Ha-Mashiyah ” (de priester de gezalfde), terwijl latere priesters “ masha” (zalvingen, door middel van besprenkelen of inwrijven) ontvangen. Deze zalf mocht ook nooit op de gewone Israëliet worden gebruikt. Daarom is de zalving voorbehouden aan priesters, en de volkomen zalving op het hoofd van de Hogepriester.

De zalfolie loopt langs Aärons baard en over zijn schouders, langs zijn borst en tot aan de randen van zijn priesterlijke kleding. Dat betekent dus dat er een grote hoeveelheid olie werd gebruikt is. De olie droopmoet over zijn schouders, over de stenen die gegraveerd waren met de namen van de stammen van Israël, beneden achter de borstplaat over de uriym (lichten) en tumiym (voltooiingen) die in een zak achter het borstharnas werden gestopt, over het blauwe bovenkleed, over het zuiver witte linnen kledingstuk, doordrenkt tot op zijn huid.

Elk aspect van zijn priesterschap, letterlijk van top tot teen was de Hoge Priester de gezalfde en in zijn hoedanigheid als Hoge Priester de geestelijke herder van Israël bedekten. Gezalfd met geheiligde olie. Daarmee zien we een grote vergelijking met de Heere Jezus als de werkelijk Hoge Priester van het vlok Israel.

De tekst wijst op een stortvloed van speciaal samengestelde geurige zalfolie, als beeld van de Heilige Geest.

De olie wordt uit een hoorn (Ramshoorn) gegoten, wat duidt op Degene door Wie alle gelovigen op een dag de beloofde Ruach Ha-Kodesh Heilige Geest ontvangen

Maar is het u wel eens opgevallen dat de zalving van Aaron zoals beschreven in hoofdstuk 33 van Exodus voorafgegaan werd aan een heel andere betekenis volle handeling? Want in Exodus 29 lezen we dat door Aäron en zijn zonen deelnemen aan het offeren van plaatsvervangend offer voor de verzoening van zonde en een maaltijd van matzot (ongezuurd brood).

Daarom werd de zalving met de kostbare olie pas uitgevoerd nadat de juiste relatie met God tot stand was gebracht (althans symbolisch). Dit is natuurlijk een beeld van het voor ons gebroken lichaam van de Messias (het ziet op de gebroken matzot ) en de bloedverzoening die voor ons door het bloed van de Messias uitgegoten op het kruis (hetgeen ziet op de geslachte rammen).

In het Nieuwe Testament of tweede testament  zien we deze volgorde ook. De Heilige Geest (olie) werd pas uitgestort op de gelovige Joodse gemeenschap na de terugkeer van de Messias naar de Vader na Zijn dood en opstanding zoals we lezen in Handelingen 2).

In zekere zin is de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Joodse gelovigen zoals we lezen in de Handelingenperiode in Messias Yeshua, een voorproefje of een voorvervulling van de ultieme manifestatie van de eenheid van Israël bij de terugkeer van de Messias.
Wat een enorme zegen ligt er hier te wachten voor Israel als geheel.

Maar in de tijd waarin wij leven mogen we de woorden van de Apostel Paulus nu reeds op ons betrekken: In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב