#0766 Over liefde en eensgezindheid gesproken
13/01/2023

#0766 Over liefde en eensgezindheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 133 -10-

Broederlijke liefde

1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

#0766 Over liefde en eensgezindheid gesproken

In de voorgaande twee uitzendingen hebben we gezien dat de HEERE, de AANWEZIGE het ‘tov’ vindt dat broeders eensgezind samenwonen. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

Maar in het vers wordt niet uitsluitend gesproken over het feit dat het samenwonen ‘tov’ is, maar eveneens vertaald naar het Nederlands ‘lieflijk’ of in het Hebreeuws ‘Nayim’ is.

" Nayim ", is aangenaam voor de reuk. Met andere woorden, dit zal niet alleen aangenaam zijn op basis van zicht, maar ook op basis van geur. Er gaat bij wijze van spreken naar de omstanders een goede geur van uit. De omgeving bemerkt het. Daarom gebruikt de psalmist vervolgens de geurige zalfolie als vergelijking.

De omgeving merkt van deze vorm van eenheid een gevoel van " tov " goedheid, welzijn, plezier en van " nayim " met zich meebrengt.” Een aangename ervaring, verrukking enz.

Maar ik vertel u niets nieuws wanneer de broederschap in de dagen die wij beleven, maar eveneens in alle eeuwen er voor in deze door zonde geteisterde wereld, zelfs niet door de gemeenschap van gelovigen veelal gepraktiseerd wordt.

Juist om die reden is de situatie zoals beschreven in e Psalm profetisch bedoeld.. Het is een eenheid die ervaren zal worden bij de komst van Koning der koningen: de Messias.

Ik weet niet hoe u het beleeft, maar wat kan ik er soms naar uitzien dat we ook als gelovigen onder elkaar meer bestrijden met woorden en beoordelen naar gewoonten, maar dat we elkaar waarderen in wie we in christus, in de Messias geworden zijn. En dat allemaal, u, ik en al die anderen op grond van Gods genade. Dat alleen.

Het volgende woord dat we in het Hebreeuws tegenkomen is ‘Yachad en betekent eenheid, eenheid, samen, allemaal samen, gelijk. Het komt 147 keer voor in de Tenach(OT) en wordt meestal (124 keer) gebruikt om saamhorigheid aan te duiden, dat wil zeggen individuele personen die dicht bij elkaar staan. Het is verwant aan het Hebreeuwse woord " echad ", dat "één" betekent en wordt gebruikt om de intieme verbintenis van man en vrouw te beschrijven "de twee zullen één vlees worden" (Gen. 2:24).

" Yachad " verwijst naar afzonderlijke entiteiten of wanneer we over mensen spreken, twee afzondertijke mensen in de nabijheid van elkaar. Dus wanneer een man en vrouw samen wandelen zijn ze yachad , maar wanneer ze samenkomen in gemeenschap zijn ze echad, een. De twee zullen één vlees worden" (Gen. 2:24).

De eerste keer dat het woord Yachad wordt gebruikt vinden we in Genesis 13 vers 6, en dat is tekenend voor de betekenis van het woord. We lezen daar immers: En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Zij konden niet meer bij elkaar wonen. Het tegenovergestelde van bij elkaar wonen. Met elkaar optrekken. Samen door dezelfde deur.

En weet u wat daarvan niet in alle gevallen, maar vaak wel de oorzaak is? We vinden daarvan een voorbeeld in hetzelfde Genesis, hoofdstuk 36  waar we lezen: Ezau nam zijn vrouwen, zijn zonen en zijn dochters, en alle personen die tot zijn huis behoorden, zijn vee en al zijn dieren, en al zijn bezit, dat hij in het land Kanaän verworven had, en ging naar een ander land, weg van zijn broer Jakob, want hun bezittingen waren te groot dat zij bij elkaar zouden kunnen wonen;…

De bezittingen van Ezau en Jacob waren de oorzaak dat Ezau en Jacob de oorzaak van de scheiding. En zo is het in onze tijd vaak niet anders. Ook in geestelijk opzicht waar voorgangers gaan denken dat het hun kerk of gemeente is terwijl er slechts 1 gemeente met een hoofdletter is. Of dat gelovige volgelingen gaan denken dat hun waarheid de waarheid met een hoofdletter is terwijl er maar een Waarheid met een hoofdletter is. En dat is niet onze waarheid maar Zijn Waarheid en wij mogen in de tijd waarin wij het leven hebben zien  door een duistere reden. Maar pas straks in de toekomst zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht en zullen we al onze waarheden, leerstellingen en gebruiken in moeten leveren en met lege handen staan zodat Hij die kan vervullen. Amen?

Deze eenheid waarover in dit eerste vers in Psalm 133 wordt gesproken is alleen mogelijk  door Christus, de Messias. Alleen door Hem is werkelijke eenheid mogelijk.

Iedereen die gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren, en iedereen die van de Vader houdt, houdt van degene die uit Hem geboren is.
Hierdoor weten we dat we van Gods kinderen houden — als we God liefhebben en zijn geboden gehoorzamen.
Want dit is de liefde van God: dat wij zijn geboden onderhouden. En Zijn geboden zijn niet zwaar.
Want iedereen die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning die de wereld heeft overwonnen is deze: ons geloof.
Wie is het die de wereld overwint, zo niet degene die gelooft dat Yeshua Ben-Elohim is? 1 Johannes 5:1-5 (TLV)

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=mKZEY5Q0ZdoDELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב