#0763 Over Priesterschap gesproken -4-
10/01/2023

#0763 Over Priesterschap gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 133 -7-

Broederlijke liefde

1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

#0763 Over Priesterschap gesproken -4-
Vandaag wil ik nog eenmaal stilstaan bij de eenheid die met name het eerste vers als het ware, net als in de hele psalm ademt.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.

En de voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de enorme verscheidenheid ook binnen gelovig Nederland, waar mensen bij wijze van spreken, maar zeker ook letterlijk niet met elkaar door een deur kunnen. Maar tegelijker tijd hebben we 1 Korinthe 12 gelezen waar juist de verscheidenheid van het Lichaam van Christus wordt geïllustreerd.

Dat lijken op het eerste gezicht misschien tegenstrijdigheden ten opzichte van elkaar, maar dat is het niet. Want 1 hoofdstuk verder in 1 Korinthe 13 wordt de oplossing beschreven. Want wat blijkt? Wij mensen streven vaak naar eenheid, maar deze eenheid heeft vaak een babylonische achtergrond, we moeten immers binnen deze eenheid allemaal dezelfde taal spreken. Maar dat is juist niet de eenheid die de Aanwezige zoekt, die brengt daarom een spraakverwarring, hij brengt verscheidenheid, maar dan wel binnen hetzelfde Lichaam, binnen zijn Gemeente met een hoofdletter. Hoe dat kan legt hij namelijk uit in hoofdstuk 13 van dezelfde brief aan de Korinthen, en niet alleen aan de Korinthen van toen en nu, maar ook aan u en mij, anno nu:

1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 De liefde is geduldig,
De liefde is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,

5 De liefde handelt niet ongepast,
De liefde zoekt niet haar eigen belang,
De liefde wordt niet verbitterd,
De liefde denkt geen kwaad,

6 De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,

7 De liefde bedekt alle dingen,
De liefde gelooft alle dingen,
De liefde hoopt alle dingen,
De liefde verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,

10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
Toen ik een kind was,
dacht ik als een kind,
Toen ik een kind was,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.

Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.

13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Als dat geen zegen is.

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/de-here-zegene-en-behoede-u/POMS_EO_15947104

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב