#0735 Over de eed zweren gesproken
17/11/2022

#0735 Over de eed zweren gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132

1 Een pelgrimslied.
HEERE, denk aan David,
aan al zijn lijden,

2 hoe hij de HEERE gezworen heeft,
de Machtige Jakobs deze gelofte deed:

3 Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen,
ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer;

4 ik gun mijn ogen geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs!

6 Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha,
hem gevonden in de velden van Jaär.

7 Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

#0735 Over de eed zweren gesproken
In de voorgaande uitzending hebben we met elkaar stilgestaan bij de Machtige van Jacob. Maar vandaag wil ik nog even terug gaan naar de woorden er voor: Hoe hij, dat ik David, de HEERE gezworen heeft.

En bij dat zweren van David wil ik vanmorgen even met u stilstaan.

De Bijbel verbiedt ons te zweren (Mt 5:34; Jk 5:12). Is dit gebod absoluut bedoeld of niet?

We lezen in de Bijbel dat God zelf een eed gezworen heeft (Hb 6:16,17) i.v.m. Zijn belofte aan Abraham. En ook i.v.m. het priesterschap van Jezus Christus (Hb.7: 20,21).

Ook bij Paulus vinden we iets van een eedzwering in de woorden 'De Heer is mijn getuige' en 'Ik betuig voor God en Christus Jezus in de uitverkoren engelen' (1 Tm 5: 21).

Daartegenover staan heel sterke uitdrukkingen tegen het zweren in de in de vraag genoemde teksten. Let daarbij op de woorden 'zweert in het geheel niet' en 'uw ja zij ja'.

De toevoeging in Jk 5:12 b 'opdat gij niet onder het oordeel valt' lijkt echter meer op het lichtzinnige zweren onder elkaar aan te duiden. Ik voor mij laat het maar bij de woorden:  'zweert in het geheel niet' en 'uw ja zij ja'.

Maar dat even ter zijde. Het Hebreeuwse woord voor zweren is שָׁבַע (shaba) en heeft de betekenis van het getal zeven en zweren. Maar wat hebben die beide begrippen nu met elkaar te maken.

Het woord Shaba is samengesteld uit drie letters, De shin, de bet/vet en de ayin. En deze letters komen eveneens voor in het woord Sheva. En Sheva staat voor zeven in het Nederlands. We herkennen Sheva bijvoorbeeld in Be’er Sheva. De plaats waar de ogen van Hagar geopend worden voor de bron van zeven om Ismael te drinken te geven. Be'er Sheva is letterlijk "de bron van zeven".

Het gebruik van het getal zeven duidt vaak op "volheid" en "volledigheid", en zo is het ook een plechtige belofte, of een eed die kan worden gegarandeerd door deze simpelweg zeven keer te herhalen.

Het verband tussen deze twee woorden (“zeven” en “eed”) wordt geïllustreerd in de geschiedenis van Avraham en Avimelech.

Avraham plaatst zeven (“sheva”) lammeren voor Avimlelech, als getuige van het feit dat hij de put had gegraven die nu ter discussie stond.

We lezen dit gedeelte uit Genesis 21 even:

Abraham zette zeven ooilammeren van het kleinvee apart. Toen zei Abimelech tegen Abraham: Wat betekenen die zeven ooilammeren hier, die u apart gezet hebt? Hij zei: U moet die zeven ooilammeren uit mijn hand aannemen, zodat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Berseba, Berseba betekent: ‘put van zeven’, Be’er, is put en sh'vu'ah is eed, dus ‘put van de eed’ . want zij beiden hebben daar een eed gezworen.

De garantie van volheid in de vorm van "zevens" maakt het als een eed.

God schiep de aarde in zes dagen en voegde er aan het einde nog een dag toe, de zevende –  Shabbat – שבת, die Hij apart zette voor rust, herinnering en bekendmaking. En Shabbat heeft weer hetzelfde woordverband met zeven, met zweren.

De weekdagen in het Hebreeuws worden genoemd door hun numerieke volgorde:

Zondag – YOM RISHON – יום ראשון (Eerste dag)
Maandag – YOM SHENEE – יום שני (Tweede dag)
Dinsdag – YOM SH'LISHEE – יום שלישי (Derde dag)
Woensdag – YOM REVI'EE- יום רביעי (Vierde dag)
Donderdag – YOM KHAMISHEE – יום חמישי (Vijfde dag)
Vrijdag – YOM SHISHEE- יום שישי (Zesde dag)

Maar de zevende dag wordt echter Shabbat – שבת (sin, beth, ayin) genoemd. De zevende.

In het moderne Hebreeuws wordt de wortel שבת gebruikt om arbeidersstaking te beschrijven – SH'VITA –. Dus met dezelfde wortel. Als het werk staken, stoppen, shabbat.

En de uitdrukking,

נשק – SH'VITAT NESHEK

waar we het zelfde woordverband in vinden is staakt- het-vuren

 

 

 

De heiliging van de zevende dag, de herdenking van het getal "zeven" (door de "week" in het Hebreeuws "SHAVU'A" - שבוע te noemen ), zien we de volheid en volledigheid van wat de Schepper heeft bereikt, en de gegarandeerde vervulling ervan.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב