#0722 Over een hogere weg gesproken -2-
31/10/2022

#0722 Over een hogere weg gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 131

1Een pelgrimslied, van David.
HEERE mijn hart is niet hoogmoedig,
mijn ogen zijn niet trots,
ook wandel ik niet in dingen
die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.

2Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust
en tot stilte gebracht,
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

3Israël, hoop op de HEERE,
van nu aan tot in eeuwigheid.

#0722 Over een hogere weg gesproken -2-
We horen de woorden van David: “Mijn hart is niet trots, o Heer, mijn ogen zijn niet hooghartig; Ik houd me niet bezig met grote zaken of dingen die te wonderbaar zijn voor mij.”

De woorden drukken de nederige houding van David ten volle uit. Daar kunnen we denk ik allemaal wel wat van leren. Want trots en hooghartigheid zit ergens allemaal wel in ons. En bezig zijn met grote en wonderlijke dingen is velen van ons ook niet vreemd. En laat ik maar eerlijk zijn, dat ligt meer op de weg van de mannen onder ons dan bij de vrouwen. Ergens diep bij de mannen zit er iets van een carrière tijger. We willen een grote en succesvolle carrière, een grote zaak, en predikers willen veelal een grote schare aan toehoorders. Veel rijkdom, een grote auto, een groot huis, op de voorste bank in de kerk of gemeente. Velen snakken naar aanzien, succes en applaus. Ook binnen de christelijke wereld, laten we maar heel eerlijk zijn. Bewijsdrang en betekenisvol zijn. Verschil kunnen maken. En hoeveel predikers zijn er niet die gewillig zich op het schild laten tillen? Maar tegelijkertijd: Hoevelen zijn er niet die op deze weg gestruikeld zijn.

We hebben allemaal nog veel te leren van de les die Jezus ons leert in Mattheus 25:
Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?

Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

We horen Jezus niets zeggen over grote evangelisatiecampagnes die we voor de Heer organiseren, geweldige gebedsbijeenkomsten, aanbiddingsdiensten. En allemaal niets op tegen hoor maar we horen Hem wel spreken over een hongerige een bord eten geven of een glas water aan iemand die dorst heeft of een bed aan een dakloze. Nee, daar halen we de krant en het journaal en het kerkblaadje niet mee, maar het is wel de weg die de Heere God u en mij wijst willen we in Zijn weg gaan en onthaald worden in Zijn Koninkrijk. En wat kunnen we ons allemaal druk maken over de ware leer. We slaan elkaar bij wijze van spreken om de oren met allerlei eindtijd theorieën, dopen, opname scenario’s en Israel visies, maar als puntje bij het paaltje komt gaat, wanneer we Hem te dienen met een bord eten, een glas water en een bed.

Weet u, het is een beetje kort vandaag, maar laten we het daar maar eens bij houden. En laten we onszelf, ons eigen handelen en doen en laten maar eens tegen het licht houden en onszelf onderzoeken. Wat zijn de drijfveren van ons doen en laten? David begint deze Psalm met de woorden: O, HEERE.

David begint met te bidden: O HEERE, JHWH, Aanwezige. Deze woorden komen eerst in het Hebreeuws, en ik geloof dat het belangrijk is. Hij begint met het aanspreken van zijn God, zijn Heer, zijn Meester, zijn Eigenaar. Nederigheid begint met gericht zijn op de HEERE. Op Hem en op Hem alleen.

En als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0722 Psalm 131 -3- 2022-10-31

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב