#0699 Over zegeningen gesproken (2)
28/09/2022

#0699 Over zegeningen gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is. eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0699 Over zegeningen gesproken (2)
In vervolg op de voorgaande uitzendingen denken we opnieuw na over de zegeningen die God gedurende Zijn Rijk van vrede, Zijn Messiaanse rijk hier op aarde zal schenken.

In de voorgaande aflevering spraken we over gerechtigheid. De periode van Zijn regering zal gekenmerkt worden door gerechtigheid en recht.

Een volgend kenmerk van Zijn Messiaanse Rijk dat binnenkort zal aanbreken is Shalom, Vrede

Menselijke vrede is voornamelijk een staken van vijandelijkheden, terwijl onrust en ontevredenheid voortdurend onderhuids aanwezig blijven.

Shalom betekent, zoals we weten, "vrede". Maar als we wat verder graven naar de oorsprong van het woord, dan ontdekken we dat de wortel van het woord ook "compleet" betekent. Het brengt een begrip van welzijn, van welbevinden over en bevat ook het woord "betaald". In de naam Jeruzalem vinden we alle grondletters van het woord Shalom. De grondletters - compleet, betaald, vrede. Ik heb het al meerdere keren in dit programma gezegd: Hoe rijk is het woord van God al gewoon in het Nederlands, maar wanneer we het Bijbels Hebreeuws leren kennen, ontdekken we een rijkdom die nog veel dieper gaat. Geweldig om deze geweldige rijkdommen steeds maar weer opnieuw te ontdekken!

De mensheid kan deze gewenste ideale situatie ook niet bereiken door zijn eigen inspanningen. De hoofdoorzaak van oorlog is zonde, hebzucht en machtswellust, en nooit zal de mens in staat zijn dit wezenlijke probleem in zijn hart uit te roeien. Maar de profeten maken duidelijk dat als Hij, de Vredevorst, terugkomt en de macht neemt, er eindelijk echte vrede zal komen over de hele aarde. Hij alleen is in staat om daadwerkelijk tegen de zonde en tekortkomingen op te treden, ermee af te rekenen en de wapens en oorlogen die daaruit voortkomen, af te schaffen.

In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde” (Ps. 72:7 en 8). “Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jes. 2:4).

Met Goddelijke vrede komt blijvende vreugde, het derde kenmerk van Zijn rijk van vrede. Want spanning en druk worden weggenomen. De altijd aanwezige strijd en competitie zullen ophouden te bestaan en rustig vertrouwen en tevredenheid komen daarvoor in de plaats: “Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten” (Jes. 35:10).

En in Psalm 97 vers 1 lezen we: De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen.

En als laatste lezen we er over bij de profeet Jesaja in hoofdstuk 42:
10 Zing voor de HEERE een nieuw lied,
Zijn lof vanaf het einde der aarde,
u die de zee en al wat daarin is, bevaart,
u, eilanden en wie daarop wonen.

11Laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen,
de dorpen waar Kedar woont.
Laten zij die in de rotsen wonen, juichen,
het vanaf de bergtoppen uitjubelen.

12Laten zij de HEERE eer geven,
en Zijn lof op de eilanden verkondigen.

Deze en nog veel meer teksten getuigen van de voortdurende blijdschap en lofprijs die overal aanwezig zal zijn, wanneer Gods koninkrijk is aangebroken en Hij over de gehele aarde regeert.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב