#0698 Over zegeningen gesproken (1)
22/09/2022

#0698 Over zegeningen gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is. eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0698 Over zegeningen gesproken (1)
Eerder zeiden we over deze psalm al: Dit negende “pelgrimslied” bezingt het geluk van “eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat” (vers 1). Zo worden de Israëlieten in het vrederijk beschreven.

De Psalm beschrijft de situatie in de periode die binnenkort zal aanbreken. Wanneer Zijn Rijk van vrede hier op aarde zal aanbreken.

Inderdaad, het zal zijn zoals beschreven:
Israel zal eten van de inspanning van zijn handen;
zij zullen welzalig, gelukkig zijn en het zal hen goed of tov gaan.

De vrouw, Israel, zal zijn als een vruchtbare wijnstok
en de kinderen van Israel zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

En de ultieme man die ultiem de HEERE vreest, is dat dezelfde Man met een hoofdletter niet die in Psalm 1 beschreven wordt?

De vraag kwam tijdens de voorbereiding vanmorgen bij mij op welke zegeningen van toepassing zijn op dit komende rijk van Vrede. Want de Psalm spreekt wel over zegeningen, maar welke zegeningen worden dan bedoeld. In de Psalm worden er weliswaar een aantal genoemd, maar er is meer over te zeggen en te leren vanuit Gods Woord. En het is altijd weer goed om de dag te beginnen met zegeningen in de ochtend. Vandaar: Brachot baBoker.

In het Oude of Eeerste Testament lezen we over het Koninkrijk waarover de profeten hebben geprofeteerd. Wat zijn de voornaamste kenmerken van dit koninkrijk, zoals door hen verkondigd?

Alles moet beginnen met de persoonlijke wederkomst van de Messias naar de aarde. Daar zal Hij de heerschappij op Zich nemen om de duisternis en de totale mislukking van de huidige heidense heerschappij en onderdrukking weg te doen.

Zullen we eens een aantal kenmerken van dit binnenkort aanbrekende koninkrijk doorlopen aan de hand van het woord van God?

Als eerste moet ik dan denken aan: Gerechtigheid
Voor de eerste keer sinds de val van de mensheid in Eden, zal de wereld weten wat het is om een absoluut rechtvaardige regering te hebben; zonder angst of aanzien des persoons: In Psalm 96 vers 10 lezen we:

"Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht" (Jes 32:1) en "Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken"

De Heere is de Zon der gerechtigheid. In Mal. 4:2 lezen we:
Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.

Als gevolg van de wedergeboorte, het nieuwe hart en de nieuwe geest die Israël van God zal ontvangen, zal geheel Israël gerechtvaardigd zijn:
"Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen..." (Jes. 60:21a, zie ook: 61:3b, 11).
Jeremia 23:5-6 zegt: " Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID."

Dat Israël een nieuw hart of nieuwe geest van God zal krijgen, staat duidelijk in het eerste Testament: “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden” (Ezech. 36:24-29a; zie ook Jer. 24:6 en 7; 31:33 en 34; Ezech. 11:19 en 20).

Hier wordt door God de geestelijke basis gegeven voor het herstelde en wedergeboren volk van Israël, door wie Hij uiteindelijk de plannen voor Zijn koninkrijk op deze aarde kan uitwerken.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב