#0694 Over de wijnstok gesproken
19/09/2022

#0694 Over de wijnstok gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0694 Over de wijnstok gesproken
De voorgaande keer waren we blijven steken bij vers 3 van de Psalm, waarin we lazen:
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
En we maakten vervolgens een uitstapje naar de Hebreeuwse taal als beeldende taal.

Telkens komt in de pelgrimsliederen naar voren dat God het leven van de Godvrezende juist in de sfeer van zijn gezin zegent (vers 3). Dit is de vervulling van de zegen die God bij de schepping van Adam en Eva heeft toegezegd. We lezen daarvan in Genesis 1 vers 27 en 28:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

En weet u, wat God Zich voorgenomen heeft, al gaan er duizenden jaren overheen, dat zal Hij ook waarmaken. Hij vergeet het niet, schuift het niet terzijde, maar eens, eens, zal Zijn Woord gerealiseerd, vervuld worden.

De grote zegening van het gezin komt tot uitdrukking in de wijnstok en de olijfboom. Het tijdperk van Salomo en het vrederijk worden door deze twee bomen gekenmerkt. In 1 Koningen 4 lezen we over de welvaart tijdens de regering van Koning Salomo.
20Juda en Israël waren met velen, zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij aten en dronken en waren blij.

21Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven.

22 Het voedsel van Salomo voor één dag was: dertig kor4:22 Een kor is vermoedelijk tussen de 200 en 450 liter. meelbloem en zestig kor meel,

23tien vetgemeste runderen, twintig weiderunderen en honderd schapen, naast de herten, gazellen, reebokken en gemeste vogels.

24Want hij heerste over al het land aan deze zijde van de rivier, vanaf Tifsah tot aan Gaza, over alle koningen aan deze zijde van de rivier, en hij had vrede aan al zijn zijden, van rondom.

25En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo.

En weet u, ook hierin vinden we weer een patroon, want het stopt echt niet bij de aardse Salomo hoor, want binnenkort zal de meerdere Salomo, de werkelijk vreedzame Zijn rijk van Vrede met een hoofdletter vestigen.

In Micha 4 lezen we over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem

1Het zal echter in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE
vast zal staan als de hoogste van de bergen, Letterlijk: in het hoofd van de bergen.
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat de volken ernaartoe zullen stromen.

2Vele heidenvolken zullen op weg gaan
en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

3Hij zal oordelen tussen vele volken
en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

4Maar zij zullen zitten,
ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom,
niemand zal ze schrik aanjagen,
want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.

De wijnstok en de olijf zijn in de Hebreeuwse taal veel voorkomende beelden van vruchtbaarheid en van een gelukkige, bloeiende staat.

Een van de meest gewenste en meest gewaardeerde zegeningen in het Oosten was een groot aantal nakomelingen, en dit, in het geval van Abraham, Izaäk en Jacob, was een van de belangrijkste zegeningen die God aan hen beloofde - een nageslacht dat in aantal zou moeten lijken op de zand van de zee of de sterren van de hemel.

De wijnstok is een zwakke en tere boom, die gestut en ondersteund moet worden; en is vaak bevestigd aan de zijkanten van een huis, waarop hier wordt gezinspeeld; waaraan het zich hecht, en waarop het oploopt, en veel vrucht draagt; het wordt op deze manier gebruikt om de afhankelijkheid van het vrouwelijk geslacht uit te drukken. Misschien passen deze woorden niet meer helemaal in onze tijd van emancipatie, maar Petrus is heel duidelijk in 1 Petrus 3 vers 7: Mannen, leef verstandig met je vrouw, als met broos vaatwerk, bewijs haar eer, omdat zij mede-erfgenaam is van de genade.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב