#0666 Over blijdschap gesproken -1-
20/07/2022

#0666 Over blijdschap gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom  -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

#0666 Over blijdschap gesproken -1-
"Toen werd onze mond gevuld met gelach en onze tong met gezang" (Hebreeuws: re nanah ) zo lezen we in vers 2a. Deze twee regels herhalen dezelfde gedachte in verschillende woorden, net als veel psalmverzen. Dit staat bekend als parallellisme en is de meest voorkomende vorm van Hebreeuwse poëzie.

Lachen en zingen zijn uitingen van vreugde. Beide zijn gevuld met positieve energie.

Dit woord renanah betekent een vreugdevolle schreeuw of zang. Het wordt soms gebruikt voor de vrolijke kreten van een overwinningsviering. De psalmist beschrijft zingen aangedreven door uitbundigheid en energie en enthousiasme.

Toen werd onze mond gevuld met gelach,...

Zij die voorheen treurde en hun harpen aan de wilgen hing en het lied niet kon zingen in een vreemd land; maar nu hun hart gevuld was met vreugde, werd dit uiterlijk en zichtbaar en uitgedrukt met hun mond en door hun uiterlijk.

Het was zo groot, ze konden het niet bevatten.

In Jesaja 35 lezen we daar veel meer van. Luister maar eens, want daar lezen we meer over de blijdschap om de terugkeer van de vrijgekochten

1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan
als een roos.

2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.
De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE,
de glorie van onze God.

3 Versterk de slappe handen,
verstevig de wankele knieën;

4 zeg tegen onbedachtzamen van hart:
Wees sterk, wees niet bevreesd!
Zie, uw God!
De wraak zal komen,
de vergelding van God;
Híj zal komen en u verlossen.

5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.

6 Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.
Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.

7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden,
het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biezen.

8 Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
zelfs dwazen zullen niet dwalen.

9Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlosten zullen die bewandelen.

10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Ziet u in met name het laatste vers de analogie, de overeenkomst met Psalm 126?

Nog een keer:
Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Als dat geen zegen is

De woestijn zal bloeien als een roos.
https://www.youtube.com/watch?v=ooUzRgI6e_s

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב