#0646 Over Brood gesproken
22/06/2022

#0646 Over Brood gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

37 Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

38 Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

39 Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken
en gaf vuur om de nacht te verlichten.

40 Zij baden, en Hij deed kwartels komen,
Hij verzadigde hen met hemels brood.

#0646 Over Brood gesproken
Wat een tragiek. Het volk dat zich verzadigt met het vlees vindt de dood en de HEERE verzadigd het volk met hemels brood en vindt daarin het leven.

Wat is dit? Tsja, dat was de vraag die het volk stelde toen zij voor het eerst het hemels brood op het veld zagen liggen. En toen Jezus Zich tijdens zijn omwandeling op aarde bekend maakte vroegen zij zich af: Wie is dit?

Brood, in het Hebreeuws ‘lechem’, zo gewoon maar ook zo bijzonder.

Jezus Christus zegt: ”Ik ben het brood des levens” (Johannes 6:35) of anders gezegd, Ik Ben het Brood dat leven geeft.

Dagelijks brood geeft al leven, maar tot de dood, maar dit Brood geeft Leven tot over de dood!

Wat zegt de Hebreeuwse taal over brood?

Het Hebreeuwse woord voor brood is לחם / lechem.

Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een getalswaarde.

Nu gaan we de letterwaarde eens bekijken van de letters die het woord לחם , lechem, brood vormt. We lezen van rechts naar links. Dus we komen eerst de letter Lamed tegen. En de Hebreeuwse betekenis van deze lamed is; prikstok, ossenstok, herdersstaf`. De Geestelijke betekenis zou je kunnen omschrijven als; Herder, autoriteit, leren. ossenjuk.

De getalswaarde van deze letter Lamed is 30. Dit getal geeft als veelvoud van 10 (3×10) een hogere mate van volmaaktheid van Goddelijke ordening aan, waarbij het ook het juiste moment aangeeft. Zo was Christus 30 jaar toen Hij zijn bediening begon (Lukas 3:23). Jozef was een beeld van de Heer en was 30 jaar toen hij bij de Farao in dienst trad. (Genesis 41:46). David was 30 toen hij koning werd (2Samuël 5:4)

De tweede letter van לחם , lechem, brood is de letter Chet. En de Hebreeuwse betekenis van deze letter Chet is omheining, omtuining, tentmuur, hek. De Geestelijke betekenis zou je kunnen omschrijven als; blokkade, begrenzing, bescherming.

De getalswaarde van de letter Chet is 8. En de betekenis van deze waarde is bijzonder!

Het Hebreeuws voor het getal 8 is sh`monch. Dit is afgeleid van de wortel shameen, dat `vet maken` , `bedekken met vet` of `overvloedig laten zijn` betekent. Het deelwoord duidt iemand aan die `zeer overvloedig is in kracht, etc.` Als zelfstandig naamwoord betekent het `zeer overvloedige vruchtbaarheid, olie`, etc. Als getal is het daarom het getal van de overvloed.

Zoals het getal 7 op volmaaktheid in rust, etc. duidt (denk aan de 7e dag), zo wijst het getal 8 op datgene wat de 7 overstijgt, en is het tegelijkertijd de 1e van een nieuwe reeks. Zo vertegenwoordigt dit getal 8 zowel de 1e als de 8e.

De derde letter van לחם , lechem, brood is de letter Mem. En de Hebreeuwse betekenis van deze letter Mem is Water. De Geestelijke betekenis kan je omschrijven als Overvloed, menigte en machtig.

De getalswaarde van de letter Mem is 40. Dit getal staat vanouds bekend als een belangrijk getal.

Enerzijds omdat het vaak voorkomt, anderzijds vanwege de verbinding van dit getal met perioden van beproeving. Genesis 7:12 En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. Veertig jaren was het volk in de woestijn,
Een periode van veertig dagen komt ook voor in:

 • het bericht over de zondvloed (Gen. 7:12; 8:6);
 • het leven van Mozes, nl. de duur van zijn verblijf
 • op de berg Gods (Ex. 24:18; 34:28);
 • de geschiedenis van de twaalf verspieders (Num.13:25);
 • het verslag van de strijd tussen David en Goliat (1 Sam. 17:16);
 • de opdracht voor de profeet Ezechiël om de ongerechtigheid van het huis van Juda te dragen (Ezech. 4:6);
 • het boek Jona, nl. de tijd van berouw voor de stad Nineve (Jona 3:4);
 • de duur van de verzoeking in de woestijn (Matt. 4:2).

Het getal 40 is het product van 5 en 8; het wijst daarom op de werking van genade (5) die leidt tot en uitloopt op herleving en vernieuwing (8). Dit is zeker het geval waar het getal 40 gerelateerd is aan een periode van duidelijke beproeving.

Nu hebben we het woord לחם , lechem, brood vanuit de Hebreeuwse betekenis bekeken en verbazen ons wat een prachtige betekenis er in dat ene woord verborgen zit.

We zien ook meteen dat dit woord brood een direct heenwijzen is naar onze Heere Jezus Christus!
Zo wijst de Lamed op de Herder, de Chet op de Berschermer en de Mem op het levende Water.

En zelfs de getalswaarden van de letters wijzen allemaal op de Messias, op Christus. Hoe geweldig mooi is dat.

Daarom zegt de Schift ook : Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. Johannes 5:39

Als dat geen zegen is

https://www.youtube.com/watch?v=nkid-gmxwuk

DELEN
[Sassy_Social_Share]

2 Reacties

 1. Marieth Schouten

  Zo prachtig deze uitleg van het Brood, Yeshua
  Bedankt broeder Cees, ik heb weer veel geleerd
  Ga zo door en wees gezegend!

  Antwoord
  • Redactie Radio Israel.nl

   Dank je wel hoor Marieth! Voor deze bemoediging!

   Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 Reacties

 1. Marieth Schouten

  Zo prachtig deze uitleg van het Brood, Yeshua
  Bedankt broeder Cees, ik heb weer veel geleerd
  Ga zo door en wees gezegend!

  Antwoord
  • Redactie Radio Israel.nl

   Dank je wel hoor Marieth! Voor deze bemoediging!

   Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב