BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,” (JESAJA 30:15)

AANBIDDING: U BENT GOED VOOR DEGENEN DIE OP U WACHTEN
“Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE. ” (KLAAGLIEDEREN 3:25-26)

“En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving” (OPENBARING 8:1-5)

“… Hier eindigen de woorden van Job.” (JOB 31:40)

BEROUW:
“En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan. Toen zei Saul: Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij offerde het brandoffer. En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op de vastgestelde tijd de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn,” (1 SAMUEL 13:8-12)

Vader, we hebben berouw van het feit dat we ons hebben laten beperken door wat populair is, wat goed werkt en wat goed verkoopt. We zijn op een dwaalspoor gebracht door briljante marketeers en hebben onszelf gedwongen te gaan voor het snelle resultaat.

We keren terug om op U te wachten, zodat onze harten weer gaan branden – terwijl we ruimte maken voor Uw glorie, in de stilte… Onze woorden stoppen hier.

VOORBEDE:
“Laat hij zijn mond in het stof steken: misschien is er hoop.” (KLAAGLIEDEREN 3:29)
God van alle hoop! Vervul ons met vreugde en hoop en vrede door het geloof, zodat wij overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest.
Oh, zou U de hemelen willen openscheuren en naar beneden willen komen zodat onze bergen zouden smelten als was!

OVERDENKING:
1.     Ben ik in stilte tevreden en voldaan met de Heer?
2.     Waar roept God mij om stil te zijn en te wachten tot Hij handelt, in plaats van dat ik het heft in eigen handen neem?
3.     Hoe ziet het eruit als een land wacht op God?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

 

EN / NL/ עב