BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” (ROMEINEN 15:13)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE HOOP GEEFT
“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (JEREMIA 29:11)
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (JOHANNES 14:27)
“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. ” (ROMEINEN 8:28)

BEROUW:
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (MATTHEÜS 11:28)
Vergeef ons dat we onze hoop op andere dingen dan U hebben gevestigd. Wij geven toe dat, door dit te doen wij ons anker van vrede en vertrouwen zijn kwijtgeraakt en dat wij worden beheerst door angst en bezorgdheid. We komen naar U toe en wisselen onze vermoeidheid in voor Uw rust.
We leggen elke last van angst aan Uw voeten neer – angst voor het onbekende, mensen, ziekte, de economie, oorlog of dood. We zetten onze zinnen op Uw volmaakte liefde die de angst uitdrijft.

VOORBEDE:
“Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.” (GENESIS 50:20)
Vul ons hart met moed. Moge uw ontzagwekkende kracht en Uw troost aanwezig zijn in elke storm, en Uw leidende wijsheid onze angst en verlegenheid vervangen.
Vul ons hart met optimisme op basis van Uw beloften. Dat we naar de gebroken wereld van vandaag mogen kijken, niet met angst of wanhoop, maar in het licht van Uw bekwaamheid om alle dingen ten goede te keren.

OVERDENKING:
1.       Corrie ten Boom zei ooit: “God heeft geen problemen, alleen plannen … Wanneer Ik het probeer, faal ik. Als ik op Hem vertrouw, slaagt Hij. ”
2.       Richt je gedachten op een uitzichtloze situatie in je eigen leven… is het mogelijk voor God om in deze situatie wanhoop te vervangen door hoop?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

EN / NL/ עב