Donald Trump claimde tijdens de rally, dat hij de grootste economie aller tijden had opgebouwd en dat hij dat nu, vanwege Covid19, opnieuw moest gaan doen. “Weet je wat dit inhoudt? Juist. Dat is God die me op de proef stelt,” zo begon Trump zijn relaas over zijn gesprek met God:

“Hij [God] zei: “Je hebt het al eens gedaan.”

“Heb ik een goeie job gedaan, God? Ik ben de enige die het kon.”

“Hij [God] zei: “Dat moet je niet zeggen. Nu gaan we je het weer laten doen.”

“Ik zei: “Oké. Ik ben het ermee eens. U hebt me te pakken. Maar ik heb het een keer gedaan. En nu zal ik het weer doen.” En u ziet het soort getallen dat we neerzetten. Ze zijn ongelooflijk! De beste cijfers ooit wat betreft werkgelegenheid. Drie maanden, meer banen in de laatste drie maanden dan ooit tevoren.”

Was dit werkelijk een gesprek met God? Hoe anders reageerden de Bijbelse profeten wanneer God tot hen sprak! ”Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen…” was de schrikreactie van Jesaja. En toen de verheerlijkte Christus aan de apostel Johannes verscheen op Patmos, viel deze als dood neer voor zijn voeten. Trump kent blijkbaar geen noodzaak voor zulke vrees. In een interview in 2016 werd hem gevraagd of hij wel eens om vergeving bad. “Dat hoeft niet, als je nooit iets verkeerds doet” was zijn antwoord.

Wat opvalt is dat Trump’s gesprek met God hetzelfde ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ gehalte heeft, dat we kennen uit onderonsjes met God die extreem-charismatische profeten en welvaartsevangelisten regelmatig claimen te hebben. Zijn ‘gesprek met God’ bestaat grotendeels uit opschepperij over zijn eigen inspanningen, terwijl hij God slechts enkele ego-strelende woorden ter bevestiging in de mond legt. Dit staat in schril contrast met Gods spreken in de Bijbel, waarin Hij centraal staat en niet de mens. “Wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen…” leerde de Here Jezus zijn discipelen zeggen. Trumps houding is tegenovergesteld. Er is geen enkel teken van afhankelijkheid of dankbaarheid voor Gods genade en hulp. In tegendeel. God mag blij zijn met zo’n partner, die het kunstje voor een tweede keer zal flikken.

Trumps ‘gesprek met God’ was beslist geen gesprek met God. Het ademt een totaal andere sfeer uit. Het is manipulerend misbruik van Gods naam, om God voor het karretje van zijn herverkiezing spannen.

Redactie Radio Israel.nl: Dit artikel is de mening van Hans Frinsel dat wij plaatsen ter overweging.


Bronvermelding:
Datum:        20-08-2020
Auteur:        Hans Frinsel
Beeld:          Screenshot
Website:      www.zaut.org


 

EN / NL/ עב