De SGP noemt het onvoorstelbaar dat de Europese Commissie dinsdag aankondigde de EU-subsidies vrij te geven voor de Palestijnse Autoriteit, waaronder voor onderwijs. “Hoe kun je hiertoe besluiten, wetend dat het geld gaat naar antisemitisch onderwijs”, zegt Bert-Jan Ruissen, Europees Parlementslid voor de SGP.

De schoolboeken van Palestijnse scholen staan vol met Jodenhaat, aldus onderzoek. Om die reden blokkeerde EU-commissaris Oliver Várhelyi (nabuurschap) de betalingen voor 2021. Maar voorzitter Ursula von der Leyen meldde dinsdag in Palestijns gebied dat ze de honderden miljoenen euro’s toch vrijgeeft.

“Door kinderen te vergiftigen met antisemitisme – van ons belastinggeld – brengt de EU vrede in het Midden-Oosten verder weg dan ooit”, aldus Ruissen. “De EU zou geen lesmateriaal moeten betalen die niet voldoen aan de normen van de VN-organisatie Unesco.”

De SGP in het Europees Parlement zal zich inzetten om de hele EU-uitgave voor Palestijns onderwijs te bevriezen in de EU-begroting van volgend jaar.

++++++++

Meer informatie:

– speech von der Leyen vandaag: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3709

– Onderzoek naar misstanden in Palestijnse schoolboeken: https://www.impact-se.org/wp-content/uploads/PA-MoE-Study-Cards-2021%E2%80%9322-Grades-1%E2%80%9311.pdf

– bericht Europa.nu: https://www.europa-nu.nl/id/vltrj3w5fzy0/nieuws/weer_eu_geld_palestijnen_ondanks_zorg_om?ctx=vim2bqcr62p7&s0e=vifdkm1d06kk&start_tab0=10

EN / NL/ עב