30 Omwille van Uw tempel in Jeruzalem

zullen koningen U geschenken brengen.

Psalm 68 -20-

Over de toekomst van de volken gesproken

De koningen zullen u geschenken brengen omwille van Uw tempel in Jeruzalem. Een voorvervulling van deze woorden en deze profetie van David zien we natuurlijk al ten tijde van de regering van Koning Salomo. We lezen immers in 1 Koningen 4:

Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven.

Zie je we hoeven niet te raden naar wat er in de nabije toekomst zal plaatsvinden, wat veel van de profetieën vinden we al voor vervuld in de geschiedenis. De HEERE God laat ons niet in het ongewisse over wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Alle koningen van de toenmalige wereld ten tijde van de regering van Salomo dienden Salomo, de koning van de Vrede, Shalom waarvan zijn naam is ook afgeleid.

Maar zo zal het ook in de nabije toekomst zijn. Nu kunnen we ons dat misschien nog niet voorstellen want nagenoeg alle landen en koningen veroordelen Israel. Alleen al in de Verenigde Naties worden talloze veroordelingen over Israel uitgesproken. Maar let goed op de vijgeboom, hij loopt uit, Israel is een feit sinds 1948 en duizenden en duizenden Israelisch weten de weg naar huis te vinden. Allemaal tekenen van Zijn komst. Van de werekelijke en meerdere Salomo, de Koning van Vrede met een Hoofdletter. Bidt daarom dagelijks om de vrede van Jerusalem.

Lees meer…

 

EN / NL/ עב