Het was weer een bewogen jaar. Net zoals veel mensen in deze maand met allerlei lijstjes komen, is het denk ik ook goed om een overzicht te maken van wat 2019 dit jaar in profetisch opzicht heeft gebracht. We hebben immers nogal eens de neiging om te vergeten. Ook dit jaar heeft God weer prachtige dingen gedaan. Maar ook de boze zit niet stil. En als we alles zo eens even de revue laten passeren, ontstaat er een beeld dat wel heel erg doet vermoeden dat de eindtijd nabij is.

Implanteerbare chips
In januari kopte Unravelations dat Zweden de stroom implanteerbare chips niet meer aankon. Het bronartikel is inmiddels verwijderd, maar varianten ervan zijn nog wel te vinden op diverse plaatsen van het internet, zoals hier in de New York Post. Later dit jaar ontdekten we ook dat er ideeën zijn om de chips via vaccinaties in te brengen en zelfs chips in onze hersenen te implanteren. Openbaring 13 komt zo wel akelig dichtbij.

Moreel verval
Tevens in januari werd door diverse prominente christenen in Nederland het zogenaamde Nashville-document ondertekend, om een statement te maken tegen het toenemende morele verval binnen kerkelijk Nederland. Unravelations deed daartoe ook een duit in het zakje. Dat deed nogal veel stof opwaaien en nota bene de EO kwam daarna met een documentaire over inclusie van homoseksuelen in de kerk. Later in het jaar wijdden ze er zelfs nóg een documentaire aan. Als we de brieven van Openbaring 2 & 3 naast hun letterlijke betekenis óók als chronologische tijdsperiodes lezen, doet de gemiddelde kerk in Nederland wel érg aan Laodicea denken.

Bloedmanen
Aan het begin van 2019 zagen we de laatste van een serie van 7 bloedmanen op Joodse feestdagen. Tegelijk sloeg er een meteoor in op die bijzondere zgn. “wolfbloedmaan”, en voerde de IDF de zwaarste bombardementen tot nu toe uit in Damascus. Significant? U mag het zeggen.

Babylon
In februari werd aangekondigd dat Israel in Tel Aviv een wolkenkrabber zal gaan bouwen die 666 miljoen dollar zal kosten, waarvan de bouw 6 jaar zal gaan duren en het resultaat wel héél erg aan de toren van Babel doet denken. Ook Saudi-Arabië is bezig met een bouwproject dat moet gaan verrijzen op de plek waar Mozes de Sinaï beklom. Er moet een compleet nieuwe futuristische stad uit de grond worden gestampt, die Neom genoemd gaat worden. U vindt er alles over in dit artikel.

Klei en ijzer
Daarnaast werd tevens in februari de profetie van klei en ijzer uit Daniël 2:38 vervuld. De laatste wereldmacht is Rome (het ijzeren rijk), maar er zit iets van leem doorheen gemengd. Het woord dat hier in de grondtekst gebruikt wordt, is Arab. De paus bracht in een gezamenlijke verklaring met de hoogste soennitische geestelijke naar buiten dat islam en katholicisme in feite één religie zijn. We wisten ook al dat zij vonden dat zij dezelfde god dienen, dus helemaal als een verrassing kwam dit niet. Alles bronnen vindt u hier.

Vrede en veiligheid
Een andere profetie die op het punt staat vervuld te worden, is die uit 1 Thessalonicenzen 5:3. Op het moment van de opname zal er gesproken worden over ‘vrede en veiligheid’. Precies die bewoordingen prijkten boven een bijeenkomst die de VS in Europa dit jaar had georganiseerd. Gebruikt men de Bijbel soms als een draaiboek? Of vervullen zij zonder het te weten Gods plan? Bijzonder is het in elk geval wel. Lees er alles over in dit artikel.

Annexatie
De Verenigde Staten heeft dit jaar steeds meer gebied van Israël erkend. Ze begonnen in de jaren ervoor natuurlijk met de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad, maar daar is nu de erkenning van de betwiste Golanhoogten en recentelijk zelfs Judea-Samaria bijgekomen. Netanyahu, en ook een groot deel van de Israelische bevolking voelt zich hierdoor enorm gesterkt, en er is kans dat Bibi dan ook over zal gaan tot complete annexatie, indien hij herkozen zal worden.

Verkiezingen
Deze week werd duidelijk dat Israel voor de derde keer binnen een jaar naar de stembus mag. In april dit jaar werd voor de eerste keer gestemd, maar dit liep op niets uit. In september werd opnieuw gestemd, maar ook dat liep deze week op niets uit. Netanyahu is daarom nog steeds premier, tot er een nieuwe regering is. En daarmee is deze profetie uit Henoch ook nog steeds interessant. Bovendien profeteerde rabbi Kaduri ook al eens dat de Messias terug zou komen in een periode waarin er wél verkiezingen zouden komen, maar geen regering gevormd wordt. We zijn dichtbij, lieve mensen.

Vredesplan
In juni kwam dan eindelijk deel één van het vredesplan op tafel, het economische deel. Hierin werd verder niet ingegaan op alle religieuze en culturele spanningen, maar puur gericht op de potentie van Palestina. Het plan werd natuurlijk verketterd door media en politici, maar toch stelde Kushner met een bepaalde analyse vast dat het “gewone volk” in de regio hier toch wel in toenemende mate open voor stond. Rest ons nog steeds deel 2 van het vredesplan, waar we eerlijk gezegd steeds minder over horen nu de verkiezingen in Israel plat liggen.

Aardbevingen 
Ook dit jaar zagen we weer een toename in aardbevingen. Vooral de piek in de zomer valt op. Nooit waren er zóveel aardbevingen in een maand. Het doet denken aan de pieken die je kunt zien op een cardiotocograaf als de weeën toenemen

“Nu, waarom slaat u zo’n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw?” (Micha 4:9, HSV)

Kaduri
2019 was bijzonder, maar laten we eens verder kijken naar wat ons volgend jaar allemaal te wachten staat. Aangezien de Israelische coalitieonderhandelingen nu voor de tweede keer gestrand zijn, zullen de Israeli’s volgend jaar op 2 maart op nieuw naar de stembus moeten. Bijzonder in dit verband is een profetie van rabbi Kaduri, die op latere leeftijd ontdekte dat Yeshua de Messias is. Lang geleden profeteerde deze rabbi ook al dat de Messias zal komen op een moment dat er wel verkiezingen zijn, maar geen regering gevormd zou worden. Rabbi José Ben Kisma dacht zo’n 1600 jaar geleden zelfs dat de derde ronde in dit verband bepalend zou zijn. Natuurlijk is deze laatste geen gelovige, dus zijn we hier voorzichtig mee, maar profeteerden ongelovigen zoals Kajafas (Joh. 11:50-51) en Bileam (Numeri 24:17) ook niet over de Messias? Voor profetie geldt: toets alles, behoudt het goede (1 Thess. 5:20-21).

Henoch
Ook is het boeiend om te zien hoe het verder gaat met de carrière van Netanyahu. Hij ligt onder vuur vanwege vermeende corruptie en ook zijn belangrijkste opponent Benny Gantz maakt bij de volgende verkiezingen veel kans. Er is een profetie uit het apocriefe boek Henoch waarin gesproken wordt over 70 herders, waarvan Netanyahu de laatste zou zijn, alvorens de Messias komt. Zoals altijd is Unravelations voorzichtig om hier waarde aan te hechten, maar tegelijk is het intrigerend.

Pleïaden
2020 is ook het jaar waarin we weer een bijzonder teken in de hemel kunnen zien, waarbij gedacht kan worden aan de opname. Dit zal gebeuren op 4 april. Is volgend jaar misschien de laatste shmita alvorens het jubeljaar begint? Zie hier het artikel waar we veel aandacht besteedden aan deze ideeën.

Vrede
Op het moment zien we ook een zekere ontspanning op de economische radar. Nu de Brexit na de ultieme winst van Boris Johnson veiliggesteld lijkt, schiet de Pond weer omhoog op de index. Ook de Dollar doet het weer beter, nu de handelsoorlog tussen China en de VS langzaam tot een einde lijkt te komen. Is dit een teken dat we mondiaal naar een periode van (surrogaat)vrede toewerken?

Klimaat
Een ander issue is die van het klimaat. Dit probleem, dat kunstmatig gecreëerd is om vooral veel geld uit de zakken van de burgers te kloppen, wordt groter en groter. De bouw in Nederland ligt op zijn gat en ook de agrariërs zijn boos. Daarnaast kondigde Frans Timmermans aan dat Europa 100 miljard wil gaan investeren in halfbakken maatregelen waarvan enig effect nooit is aangetoond. En dat is nog maar het begin. Thierry Baudet oordeelt dan ook dat dit een opmaat is tot totale controle van de EU. Zie ook de video hieronder. Doet dit u niet ergens aan denken?

Verkiezingen VS
Aan het einde van het jaar 2020 zullen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden. Nu Trump onder vuur ligt vanwege vermeende omkoping, is het de vraag hoe dit de stemmers zal beïnvloeden. De verwachting is dat het gedram van de democraten de kiezers juist moe zal maken en als Trump niet schuldig blijkt te zijn, hij juist een nog grotere meerderheid zal behalen. Bovendien hebben de democraten nu niet de beste kandidaten naar voren geschoven.

Annexatie
Daarnaast is het te verwachten dat Netanyahu volgend jaar na een eventuele herverkiezing, Judea-Samaria zal annexeren, nu zij zich gesterkt voelt door de erkenning van de VS hieromtrent. Verder is het niet ondenkbaar dat het vredesplan voor Israel en de Palestijnen weer nieuw leven ingeblazen wordt áls die verkiezingen tot een succesvolle coalitie zullen leiden.Kortom, er zijn weer genoeg ontwikkelingen die verband houden met de Bijbel en volgend jaar zouden kunnen gebeuren. Unravelations wil ook nu weer eens benadrukken dat zij geen profeet is. We geven slechts onze mening, delen onze ideeën en koppelen dit aan de Bijbel. De tijd zal uitwijzen of het allemaal zo uitpakt zoals wij mensen met onze beperkte vermogens bedacht hebben. Het is fijn om hierover na te denken. Het is mooi dat we elkaar zo kunnen bemoedigen. Want de opname is vlakbij, dát is zeker! Maranatha!

“En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12, HSV)

– – – – –

Bronvermelding
Website:    https://unravelations.weebly.com/

– – – – –

 

EN / NL/ עב