Komende maand gaat bij de Algemene Vergadering van de VN gestemd worden over resoluties. Zoals gebruikelijk zal Israël op disproportionele wijze veroordeeld worden. Teken de petitie die de Nederlandse regering oproept deze anti-Israël hetze niet te ondersteunen!

Verschillende fora van de Verenigde Naties worden misbruikt als politiek wapen tegen Israël. Terwijl alle landen langs dezelfde meetlat gelegd zouden moeten worden, wordt de Joodse staat op disproportionele en eenzijdige wijze veroordeeld met tal van resoluties terwijl de meest notoire mensenrechtenschenders in de wereld de dans ontspringen.

Nederland doet regelmatig mee aan dit anti-Israëlcircus bij de VN.  Onlangs nog passeerden zeven resoluties met betrekking tot Israël de revue bij het dekolonisatiecomité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Geen enkel ander land werd tijdens deze sessie berispt in een motie. Nederland stemde voor zes van de zeven resoluties.

Een van de resoluties waar de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor stemde, is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. Resolutie “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” [A/C.4/75/L.14] refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd.

Het is het zoveelste voorbeeld dat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich niets aantrekt van de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Toen het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging bij ECOSOC tot ophef leidde, sprak een meerderheid van de Kamer zich hiertegen uit. Minister Blok nam aanvankelijk de zorgen van het Nederlandse parlement echter niet serieus. Een jaar later onthield Nederland zich van stemming bij ECOSOC, maar voor de rest blijft de minister activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer te negeren.

Recentelijk zag Eerste Kamer zich dan ook genoodzaakt in te grijpen met een motie die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

Het eenzijdig uitlichten van Israël is niet alleen een probleem van Israël, maar van internationale politiek in het algemeen. Door zich onevenredig in zo’n extreme mate op de Joodse staat te concentreren, negeert de VN de benarde situatie van miljoenen mensenrechtenslachtoffers over de hele wereld. De VN verliest haar internationale gezag door een dubbele standaard te hanteren waarbij notoire mensenrechtenschenders de dans ontspringen

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!

Hieronder is de Nederlandse versie van de petitie te lezen:

Geachte Minister van Buitenlandse Zaken, 

Ik verzoek u dringend om de Nederlandse ondersteuning te beëindigen voor de disproportionele en eenzijdige resoluties binnen de Verenigde Naties, waarbij alleen Israël wordt uitgelicht voor differentiërend en discriminerend gedrag.

Elk jaar lichten de Algemene Vergadering, de Mensenrechtenraad, de Vrouwenrechtencommissie, de Wereldgezondheidsorganisatie en UNESCO Israël uit door middel van disproportionele en eenzijdige resoluties, terwijl ze het lot van miljoenen slachtoffers van mensenrechtenschendingen over de hele wereld negeren.

Tijdens de Algemene Vergadering van 2018 was Israël bijvoorbeeld het doelwit van 21 eenzijdige resoluties, met slechts één resolutie voor Iran, Syrië, Noord-Korea, de Krim, Myanmar en de Verenigde Staten.

Ondertussen werd er geen enkele resolutie aangenomen of geïntroduceerd over de mensenrechtensituatie in China, Venezuela, Saudi-Arabië, Wit-Rusland, Cuba, Turkije, Pakistan, Vietnam, Algerije of 175 andere landen.

Sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in 2006 heeft deze raad eveneens meer resoluties tegen Israël aangenomen dan tegen Iran, Syrië en Noord-Korea bij elkaar; de raad heeft meer urgente vergaderingen belegd en onderzoeken naar Israël uitgevoerd dan over welk ander land dan ook. De raad blijft steeds alleen Israël uitkiezen als apart agendapunt tijdens elke sessie.

Zoals blijkt uit de database van UN Watch, stemt Nederland jaarlijks voor meer dan 74% van de anti-Israëlresoluties die door de Algemene Vergadering worden aangenomen.

Alle regeringen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de mensenrechtensituatie in hun land. De praktijk om de mensenrechtenagenda van de VN op disproportionele wijze op Israël te richten en de grove, systematische mensenrechtenschendingen in de rest van de wereld te negeren, betekent echter gepolitiseerd, selectief, bevooroordeeld en subjectief gedrag. 

Door de schaarse middelen van de VN te gebruiken om eenzijdige en gepolitiseerde verslagen tegen Israël op te stellen, worden slachtoffers in landen zoals China, Pakistan en Zimbabwe genegeerd.

Door voor veel van deze anti-Israëlresoluties te stemmen, gaat Nederland in tegen het gelijkheidsprincipe dat is vastgelegd in het VN-Handvest en tegen de waarden van objectiviteit, onpartijdigheid, gelijkheid en non-discriminatie die zijn vastgelegd in het oprichtingsdocument van de Mensenrechtenraad, Resolutie 60/251 van de VN-veiligheidsraad.

Ik verzoek Nederland dringend om de beginselen van de VN te handhaven door alle ondersteuning te beëindigen voor de obsessieve manier waarop Israël, de enige Joodse staat ter wereld, als zondebok wordt aangewezen. Het is tijd voor de VN om een einde te maken aan vooroordelen en onverdraagzaamheid en om de mensenrechten van iedereen te bevorderen.

Hoogachtend


Bronvermelding:
Datum:        27-11-2020
Auteur:        ELKAN VAN DER RAAF
Website:      CIDI


 

EN / NL/ עב