Paulus zegt in Handelingen 15:21 tegen de heidenen, die hij niet wil dwingen om allerlei geboden op te leggen: ‘Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke shabat in de synagogen gelezen.’ Het zal u opvallen dat de zin technisch gezien niet loopt, alsof er iets tussenuit is gehaald en alzo loopt de zin ook niet in het Grieks.

Maar de boodschap is wel duidelijk: Iedere shabat leest men in de synagoge een stukje van de Vijf Boeken van Mozes en daarnaast standaard ook delen van de Profeten (de Haftara). Door te luisteren naar het Woord zal het naar binnen kunnen komen: Shma, luister. Niet opleggen, maar uitleggen.

Al acht jaar schrijven wij ‘Vanuit Shomron’ en een belangrijk onderdeel daarvan is de wekelijkse Parasha inclusief NT.

Vanaf donderdagavond 20 oktober (van 19.30-20.30) willen we a.d.h.v een PowerPointpresentatie een toelichting geven op de Parasha van de komende week. Het samenstellen van een toegankelijke, leerzame en  kleurrijke PP presentatie is helaas niet 1.2.3 gedaan en we starten met 1 x per maand. De presentatie is voor ieder gratis en U bent hartelijk welkom om te luisteren/mee te denken en er zelf verder over te studeren.

We menen dat het goed is wanneer we samen met Israel het Woord bestuderen en daarbij onze eigenheid, het geloof in de Joodse Messias Jehoshua/Jezus bewaren. De eerste PP presentatie gaat over Genesis, Bereshiet. Uiteraard komen er ook mooie Hebreeuwse woordstudies voorbij.

Geef het door, geef u op  (ook evt. als gemeente) en lehitraot,  info@studiehuisreshiet.nl


Bronvermelding: Nieuwsbrief Studiehuis Reshiet, www.studiehuisreshiet.nl

 

 

EN / NL/ עב