Heeft corona te maken met de eindtijd, voorafgaand aan Jezus’ wederkomst? Tientallen mensen stuurden deze vraag naar Orlando Bottenbley. De voorganger bestudeerde in coronatijd intensief de eindtijdrede van Jezus. Vanaf deze week lanceert hij de zesdelige online studie ‘Gods masterplan, in tijd van corona’. CIP.nl stelde hem een aantal vragen. “Ik durf te zeggen dat de kans groot is dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt.”

Waarom besloot u om een studie te maken over de eindtijd en Jezus’ wederkomst, naar aanleiding van de coronacrisis?
“In de afgelopen maanden hebben tientallen mensen mij gevraagd of corona een teken is van de eindtijd. Ik heb niets met allerlei speculaties en complottheorieën die hierover de ronde doen. Maar dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat corona tot de tekenen behoort die de Heere Jezus ter sprake brengt in Mattheüs 24. Naar aanleiding van de vele vragen en mijn interesse in de wederkomst heb ik mij in de afgelopen periode opnieuw in de eindtijdrede van Jezus verdiept. Van daaruit is de studie ‘Gods masterplan, in tijd van corona’ ontstaan. Ik spreek bewust over Gods masterplan, omdat ik de coronacrisis in een breder perspectief wil plaatsen.”

“Iedereen die een bevalling van dichtbij heeft meegemaakt weet dat een vrouw niet zozeer gericht is op de weeën, maar op het kind dat wordt geboren.”

Wat viel u op toen u zich in Mattheüs 24 verdiepte?
“Nadat Jezus de discipelen meedeelde dat de tempel zal worden afgebroken, stelden zij twee concrete vragen: wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? Ik raakte diep onder de indruk van Jezus’ antwoord. Hij zegt dat we moeten letten op oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten. Zij vormen niet het einde, maar het begin van de weeën.

Wat mij vooral raakte is de verwijzing naar een hoogzwangere vrouw. Jezus kiest er bewust voor om naar dit beeld te verwijzen. Nadat hij verwees naar hongersnoden, aardbevingen en besmettelijke ziekten, spreekt Hij van het begin van de weeën. Dat betekent dus dat er tijden aankomen die nog veel heftiger zijn. Iedereen die een bevalling van dichtbij heeft meegemaakt weet dat een vrouw niet zozeer gericht is op de weeën, maar op het kind dat wordt geboren. Jezus gebruikt dit beeld dus niet om ons angst aan te jagen, maar om ons blij te maken over wat komen gaat. We mogen ons verheugen over de toekomst die voor ons ligt!”

Maar is dat niet te snel? In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat de wereld werd getroffen door epidemieën en andere rampen.
“Naar aanleiding van mijn studie hierover heb ik nog contact gezocht met de GGD. Deze dienst heeft mij een overzicht gestuurd met alle besmettelijke ziekten die in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. Dat een virus de wereld treft is niet nieuw, maar de GGD liet mij wel weten dat de impact op de wereld heel anders is in vergelijking met virusuitbraken in het verleden.

“Ik durf te zeggen dat de kans groot is dat de wederkomst van Jezus binnen 15 jaar plaats zal vinden.”

We focussen ons al snel op het aantal doden als we rampen met elkaar vergelijken, maar laten de impact buiten beschouwing. Corona heeft de wereldeconomie in één keer lamgeslagen. En de tsunami van het coronavirus moet nog toeslaan. De verwachting is dat hongersnoden en andere rampen wereldwijd gaan toenemen. Afrika staat nog heel veel leed te wachten. Daar komt nog bij dat veel virologen en politiek leiders hardop uitspreken dat ons in de toekomst vaker dit soort crises te wachten staan.”

Lees meer…


Bronvermelding:
Datum:          03-06-2020
Auteur:         Jeffrey Schipper
Beeld:          CIP
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב