Maandagochtend 9 oktober 2023

Gisteravond weer met de kinderen gesproken en de meest afgrijselijke verhalen gehoord, over hoe Hamas heeft huisgehouden in de bases die overvallen waren nabij de grens. Inmiddels zijn ze weer in handen van de IDF, maar wat men daar aantrof gaat het voorstellingsvermogen van elk normaal mens te boven.

De doden bleken vooraf aan hun moord afgrijselijk te zijn gemarteld, werkelijk met geen pen te beschrijven. Dit soort verhalen zouden ouders niet moeten horen uit de monden van hun kinderen; je zou ze juist ertegen beschermen! Ik besefte dat deze jonge generatie soldaten, waartoe onze kinderen behoren, een generatie vol trauma zal zijn als we daar niet tegenop bidden. Van vrienden leerden we dat God trauma uit wil wissen; laten we daarvoor bidden.

Sam vertelde ons, dat zijn eenheden de haven van Gaza onklaar gemaakt hebben. Dit is bij ons weten nergens in het nieuws vermeld. Hopelijk kunnen er nu geen boten vol terroristen meer daar vanuit vertrekken. Ik zou zoveel afgrijselijke verhalen kunnen vertellen, maar ik wil eigenlijk iets zeggen wat sterk op mijn hart drukt en zwaarder wordt.

We hebben moderne Daniëls nodig, mensen die aan God belijden: WIJ hebben tegen U gezondigd. Ik ben erg bepaald bij de valse gerustheid van Israël, van Jeruzalem, in Ezechiël 16. In dit hele hoofdstuk spreekt God zeer streng tegen Jeruzalem en Samaria, want zij zijn Hem vergeten en hebben gehoereerd met afgoden. Gods wraak is niet mals.

Ik kan deze zware teksten maar niet vergeten en vanmorgen brak er een diepe verootmoediging los bij mij: we zijn God vergeten. In plaats daarvan zijn wij trots geweest op onze technologische kennis en hebben dáár op vertrouwd. We hebben afgoden in de woestijn vereerd. Op het moment dat de terroristen aanvielen en 250 feestgangers vermoorden, was er een zomerfeest aan de gang. Wat hield dat zomerfeest in? Men danste om boeddhabeelden heen zoals men ooit in de woestijn om het Gouden Kalf heen danste. Dat kan niet!

Die mooie technologische kennis waar we zo dol op zijn hielp ons niet tegen de vijand. De bewakingscamera’s waren binnen twee minuten onklaar gemaakt en men viel vervolgens binnen. Waar is onze technologie nu? God zegt in Ezechiël 16, dat Hij Jeruzalem (lees: regeringsleiders en andere hooggeplaatsten) naakt zal uit kleden. Welnu, dat heeft Hij opnieuw gedaan: de regering staat in z’n hemd, de keizer zonder kleren… het is diep beschamend.

En nu maar praten over wraak en dat wij dit zullen winnen!? De ergste oorlog in dit alles is dat wij God niet voldoende liefhebben. Dát is de ware strijd in dit alles. Er is maar één antwoord op: wij moeten op onze knieën en schuld belijden. Waar is dat volk dat door God uit Egypte is geleid? Waar is dat volk voor wie Jehoshua Zijn leven gaf?

Hij staat en roept met Zijn handen uitgestrekt naar Zijn volk dat grotendeels niet antwoord. Niemand van ons kan zeggen het beter te doen, want hebben wij dit probleem wel in zijn volle diepte gezien en onderkend? Hebben wij gebeden tegen snobisme in ons eigen volk? Hebben wij God getroost Die hier pijn van heeft? Laten wij gezamenlijk ons verootmoedigen zoals Daniël dat ooit deed (Dan.9): WIJ hebben gezondigd.

Een toepasselijk lied is Opwekking 390: Ik belijd (ons land heeft gezondigd en ook wij zijn schuldig, want wij baden niet.)

Lieve mensen, help Israël door u te verootmoedigen, ook al heeft u persoonlijk geen deel aan deze zonde. Ik heb er ook geen deel aan; ik ben God niet vergeten en dien Hem met mijn hele hart. Echter, Daniël was God ook niet vergeten en toch bad hij dit gebed waardoor God kon handelen.

Laat ons niet vergeten dat God handelt naar ons geloof! We scheppen dan ruimte voor Hem om Zijn volk te redden en weer genadig te zijn. Laat ons niet vergeten dat Hij enorme pijn heeft om Zijn volk. Natuurlijk zijn er heel veel Joden elke dag intensief met Hem bezig, dat is ook waar. Niettemin vergeten degenen die wel met Hem bezig zijn, inclusief ikzelf, nog wel eens te bidden voor hen die dat niet zijn.

Laten de Daniëls vandaag opstaan, nu, en bidden voor genade voor het Godsvolk, want let wel: God heeft deze oorlog toegelaten en dat is niet zomaar. Als u zichzelf niet in dit verhaalt herkent, geeft dat niets; als u zichzelf hier wel in herkent, bid dan mee.

Lieve mensen, mag de genade van God over ons allen zijn met heling onder Zijn vleugels.

Karen Strijker

 

Van de redactie
Laat door het getuigenis van twee of drie een zaak vaststaan (Dt.19:15). In dat kader, ter instemming: Dit doet ons denken aan de woorden in dezelfde strekking, drie jaar geleden uitgesproken in ons programma Onder de vijgenboom. De interpretatie ervan is geldig voor zowel ons volk als het Godsvolk.

Hebreeën 12:25 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt.

EN / NL/ עב