Nederland zet het laatste beetje directe subsidie aan de Palestijnse Autoriteit (PA) stop, omdat nog altijd salarissen worden uitgekeerd aan veroordeelde terroristen en hun families. Nederland heeft de PA meer dan 20 keer aangesproken op de beloningen voor aanslagen op Israelische burgers, maar het Palestijnse bestuur bleek niet bereid om deze praktijk te beëindigen.

Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag in antwoorden op de feitelijke vragen van de Commissie Buitenlandse Zaken over haar begroting. Nederland steunde de PA volgens Kaag enkel nog via het EU-programma Pegase, van waaruit salarissen voor Palestijnse justitieambtenaren worden bekostigd.

1,5 miljoen euro
In totaal gaat het volgens transparantiewebsite OpenAid.nl om een jaarlijks bedrag van circa 1,5 miljoen euro. Deze bijdrage komt volgens Kaag nu te vervallen. “Conform de toezegging gedaan tijdens de Begrotingsbehandeling vorig jaar en de motie-Voordewind/Van Haga met kenmerk 35 000-XVII nr. 44 heeft Nederland zich ingezet om een einde te maken aan de koppeling tussen de duur van detentie en de hoogte van de uitkering aan Palestijnen in Israelische detentie en hun familieleden,” aldus Kaag.

“Hoewel de gesprekken met de Palestijnse Autoriteit hierover constructief waren, hebben zij niet geleid tot het gewenste resultaat en daarom zal Nederland komend jaar geen bijdrage meer geven aan de salarissen in de justitiesector. Er is dan ook geen Nederlands ontwikkelingsgeld gealloceerd voor de Palestijnse Autoriteit, waarmee invulling is gegeven aan de motie en toezegging.”

Perverse prikkel
De uitkeringen aan Palestijnse terroristen hebben al lange tijd de aandacht van de Tweede Kamer. Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel. De Palestijnse Autoriteit heeft tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar 58 miljoen euro overgemaakt aan terroristen.

Reeds in 2013 nam de Tweede Kamer de motie-Van Der Staaij/Voordewind aan, over uitkeringen aan Palestijnen in Israëlische detentie. Volgens deze motie moet de regering bij contacten met de PA aandringen op het stopzetten van deze salarissen. Twee jaar geleden werd, opnieuw op initiatief van CU-Kamerlid Joël Voordewind, een motie aangenomen die de regering oproept om in EU-verband een vuist te maken tegen de praktijk.

Geen effect
De moties hadden geen enkel effect: de zorgen van de Tweede Kamer zijn meer dan 20 keer tevergeefs aangekaart bij de Palestijnse Autoriteit, zo bleek eerder uit onderzoek van CIDI. Dat gebeurde onder andere bij gesprekken in Ramallah, tijdens verschillende bezoeken van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Palestijnse Gebieden en in een gesprek tussen minister-president Mark Rutte en PA-premier Rami Hamdallah.

Hoe de Palestijnen reageerden op de Nederlandse kritiek is niet duidelijk. Deze reacties zijn niet openbaar gemaakt. De mening van de Palestijnse leider Abbas is echter bekend: al had hij nog maar één cent, zo zegt hij regelmatig in toespraken, zou deze naar de Palestijnse gevangenen gaan. Ook de toenmalige minister Halbe Zijlstra liet na zijn gesprek met Hamdallah in januari 2018 al weten dat de PA niets wilde doen met zijn zorgen.

Ultimatum
Vorig jaar stelde de Tweede Kamer de PA daarom een ultimatum. De motie Voordewind/Van Haga gaf de regering de opdracht zich in te spannen om een einde te maken aan de terroristenbetalingen. Als de PA weigerde, moest Nederland de bijdrage aan Pegase stopzetten. Hier is nu uitvoering aan gegeven, aldus Kaag.

De vrijgevallen 1,5 miljoen euro moet nu in lijn met de motie worden uitgegeven aan “andere partners” die zich inzetten voor “versterking van de rechtsstaat en de verbetering van mensenrechten”. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ICCO
Niet alleen de Palestijnse Autoriteit krijgt minder geld uit Nederland. Ook de beruchte christelijke NGO Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) – verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) – kan op minder financiële steun van onze overheid rekenen, zo blijkt uit de antwoorden van minister Kaag.

De organisatie kwam eerder in opspraak vanwege steun aan Electronic Intifadahet promoten van een boycot van Israel en het financieren van organisaties die een Palestina “van de rivier tot de zee” nastreven. ICCO krijgt bijna 640.000 euro minder dan eerder werd toegezegd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reden voor deze zogeheten decommittering is onbekend.

 

———

Bronvermelding

Auteur: Hidde van Koningsveld

Datum: 20 november 2019

Afbeelding: www.memri.tv

website: www.cidi.nl

———-

 

 

 

EN / NL/ עב