Ja, u leest het goed, Nederland was een van de 32 landen die in UNHCR voor een motie stemden om een wapenembargo tegen Israël in te stellen. Nederland stemde samen met vier andere Europese landen voor deze motie.

De als anti-Israël bekend staande Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot een wapenembargo tegen Israël, dat de steun had van veel Europese landen.

Nederland stemde voor ondanks dat er in een Tweede Kamer het afgelopen jaar een motie werd aangenomen waarmee de regering werd opgeroepen dit niet meer te doen.

De aangenomen motie, die de verantwoordingsresolutie wordt genoemd, werd met 32-6, met acht onthoudingen, aangenomen. Bahrein was een van de landen die zich van stemming onthielden, voor het eerst dat dit land dat deed.

De motie bevatte een aantal van de hardste bewoordingen tegen Israël van de vier resoluties die de 47 leden tellende UNHRC naar verwachting zal goedkeuren, aangezien de 46e sessie deze week eindigt.

Zes landen stemden tegen de resolutie, Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije, Kameroen, Malawi en Togo.

De acht landen die zich van stemming onthielden waren Bahama’s, Tsjechië, India, Marshalleilanden, Nepal, de Filippijnen, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Onder de 32 landen die de tekst goedkeurden, waren er vijf Europese, waaronder landen die zich doorgaans onthouden van stemmingen als blijk van steun voor Israël. Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Polen hebben allemaal voor de resolutie gestemd.

Zoals Hillel Neuer het in een tweet verwoorde, “Nederland moet zich schamen”.

De tekst van de resolutie riep de VN-lidstaten op om “af te zien van het overdragen van wapens aan Israël wanneer zij, in overeenstemming met de toepasselijke nationale procedures en internationale verplichtingen en normen, oordelen dat er een duidelijk risico bestaat dat dergelijke wapens kunnen worden gebruikt voor ernstige schendingen of misbruik van de internationale mensenrechtenwetgeving of ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.”

Het feit dat Nederland voor deze motie heeft gestemd, toont opnieuw aan dat de Nederlandse regering zich niets aantrekt van de wil van de Tweede Kamer.

Ook toont de Nederlandse regering hiermee aan dat zij een duidelijk anti-Israël beleid voeren, wat de reden hiervan is blijft onduidelijk.

Wel is duidelijk dat er een pro-Palestijns beleid door de Nederlandse regering wordt gevoerd, in overeenstemming met dat van andere EU landen.

Dit bleek ook uit de verklaring van de Oostenrijkse gezant Elisabeth Tichy-Fisslberger die de Palestijnse Autoriteit voor haar flexibiliteit bedankte in een korte toespraak die ze namens de Europese Unie hield.

“We willen de missie van Palestina bedanken voor haar inzet en inspanningen met betrekking tot deze en andere resoluties. We verwelkomen de keuze om deze samengevoegde tekst onder punt 2 te presenteren, waardoor het totale aantal resoluties wordt verminderd en rekening wordt gehouden met ons principiële standpunt over punt 7. We erkennen de aanzienlijke inspanningen van de Palestijnse missie en kijken ernaar uit om met hen samen te blijven werken in een positieve geest, ‘zei ze.

Wij van Joods.nl zijn benieuwd welke politie partij de regering hierover ter verantwoording gaat roepen.


Bronvermelding:
Datum:        24-03-2021
Auteur:        Joop Soesan
Website:      joods.nl


 

EN / NL/ עב