CIDI – De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) hield deze week haar “2019 sessie”. Slechts één land werd belangrijk genoeg geacht om te veroordelen in een resolutie: Israël. Nederland was één van de landen die voor de veroordeling van de Joodse staat omtrent Palestijnse vrouwenrechten stemde.

Twintig onderwerpen stonden deze week op de agenda van ECOSOC. Waar alle andere punten over globale kwesties gingen, ging alleen agendapunt 16 over een specifiek onderwerp: de “economische en sociale gevolgen van de Israëlische bezetting voor de leefomstandigheden van de Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Arabische bevolking in de bezette Syrische Golan”.

Om op Orwelliaanse wijze te benadrukken hoe obsessief VN-organen als ECOSOC misbruikt worden als wapen tegen Israël, werd de veroordeling van de Joodse staat uiteindelijk in een mal van zogenaamde vrouwenrechten gegoten. De meest beruchte schenders van vrouwenrechten – zoals Saoedi-Arabië, Iran, Congo en Pakistan – ontspringen de dans, in plaats daarvan wordt Israël en Israël alleen onder dit mom veroordeeld. ECOSOC doet het hiermee lijken alsof Israël het enige land in de wereld is dat vrouwenrechten schendt.

Resolutie E/2019/L.25 van ECOSOC uit “ernstige zorgen” over de impact van de Israëlische bezetting op Palestijnse vrouwen en meisjes. Het document stelt dat de Palestijnse overheid Palestijnse vrouwen en meisjes niet goed kan beschermen door “beperkingen van Palestijnse jurisdictie in de bezette Palestijnse gebieden”. De Israëlische bezetting wordt door de resolutie dan ook een “groot obstakel” genoemd met betrekking tot het vervullen van de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes. In navolging hiervan roept E/2019/L.25 op tot “dringende maatregelen” om de veiligheid en bescherming van de Palestijnse bevolking te waarborgen. Hierbij wordt de internationale gemeenschap aangespoord om “speciale aandacht te geven aan de promotie en bescherming van de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes”.

De rol van de Palestijnse Autoriteiten – de Palestijnse Autoriteit in de Westelijke Jordaanoever en terreurbeweging Hamas in de Gazastrook – wordt volkomen genegeerd in de resolutie. Het enige wat impliciet genoemd wordt in het document is de “verplichting tot het implementeren van verplichtingen”, die “Palestina”  is aangegaan door het toetreden tot een aantal mensenrechtenverdragen.

Van de 54 landen die momenteel deel uit maken van ECOSOC, stemden 40 voor de resolutie. Vijf landen onthielden zich van stemming. Slechts twee leden – de Verenigde Staten en Canada – stemden tegen.

Nederland heeft geen problemen met ECOSOC-suggestie dat Israël als enig land in de wereld vrouwenrechten schendt
Nederland stemde voor de anti-Israëlmotie. De Nederlandse delegatie bij de VN kan zich trots op de borst kloppen dat het hiermee mee stemt met én de vrouwenrechten bij ECOSOC negeert van landen als Iran, Pakistan en Saoedi-Arabië.

Het stemmen voor de Orwelliaanse anti-Israël vrouwenrechtenmotie druist tevens in tegen de aangenomen motie die stelling neemt tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël. “Elk land heeft recht op een eerlijke behandeling; Israël dus ook” zei indiener Kees van der Staaij (SGP) destijds. Deze opvatting is blijkbaar echter het Kabinet zelf niet toegedaan, die de door de Tweede Kamer aangenomen motie aan zijn laars lapt.

auteur: Elkan van der Raaf

EN / NL/ עב