Nu we in de tijd van de voorjaarsfeesten zitten, wil ik de kwestie van de christenen die de Joodse feestdagen houden, aan de orde stellen. Moeten niet-Joden de feesten van Israël houden? Het antwoord is zowel ‘Ja’ als ‘Nee’.

Ik ben niet van plan om mijn interpretatie te verdedigen van de teksten die gaan over niet-Joden die de feesten van Israël houden, ook wel Gods vastgestelde tijden genoemd, en de feesten van de Joden in het Evangelie van Johannes. Het waren Gods vastgestelde Feesten voor Israël. Zij staan nog steeds centraal in de Joodse traditie en de Joodse identiteit en zijn voortdurend gevierd, zelfs sinds de vernietiging van de Tempel en de verstrooiing van de Joodse natie in de eerste en tweede eeuw. Het zijn allemaal nationale feestdagen in Israël.

Ik lees Romeinen 14, Galaten 3 en Kolossenzen 2 zoals het er staat. Ik weet dat er argumenten zijn dat de Bijbelgedeelten niet echt betekenen wat ze op het eerste gezicht, in bijna alle vertalingen, lijken te zeggen.
Romeinen 14 stelt, dat het houden van bepaalde dagen volgens het geweten is van de persoon die het houdt. Hij legt het houden ervan niet op. In de context weet Paulus natuurlijk dat Israël werd en wordt opgelegd om de feesten en de shabbat te houden, maar de context is dat heidenen hiertoe niet verplicht zijn.
Kolossenzen 2 stelt, dat de feesten een schaduw zijn van de werkelijkheid die in Yeshoea, die de essentie van de feesten is. De Kolossenzen worden aangespoord om niemand hen te laten oordelen betreffende een feest, nieuwe maan of shabbatdag.

De geschriften van het Nieuwe Testament eisen niet expliciet dat de heilige dagen door niet-Joden worden nageleefd, dus we willen vermijden om enige eis te stellen, dat niet-Joden deze dagen op dezelfde manier naleven als waartoe het het Joodse volk verplicht is.

Maar de gedachte, dat alle Schriftteksten nuttig zijn om te onderwijzen (2 Timoteüs 2:15-16), geeft aan dat het mogelijk is voor niet-Joden, zowel K’rovei-Yisraël (degenen die door de Heilige Geest zijn geleid om zich aan te sluiten bij Messiaanse gemeenschappen omwille van het Joodse getuigenis) als andere niet-Joodse gelovigen die als gast willen deelnemen aan Joodse gemeenten, geestelijke verrijking en grotere openbaring van Yeshoea kunnen ervaren als gevolg van een verdiept begrip van en deelname aan het houden van de Bijbelse feesten en de Heilige Dagen.

De conclusie, dat de Bijbelse feesten irrelevant zijn, is echter dwaas en onsamenhangend. De feesten van Israël zijn openbarend en leren ons over Gods voorziening in onze behoeften, het werk van de Messias Jezus, en zijn profetisch voor het einde van dit tijdperk en het toekomstige tijdperk. Het begrijpen van de feesten maakt deel uit van het begrijpen van de Bijbel. Waarom stierf Yeshoea tijdens de Pesach? Waarom werd hij uit de dood opgewekt op de dag van de eerstelingen? Waarom interpreteert het boek Hebreeën de verzoening van Yeshoea op basis van Grote Verzoendag (Hebreeën 7-9) en de betekenis van ons geestelijk leven door de shbbat (Hebreeën 4)? Als we dit begrijpen, dan kunnen niet-Joden totv steun zijn voor Joden die deze bijzondere dagen houden.

Een van de zeer goede manieren, die ik aanmoedig, is dat de kerken zouden onderwijzen over de feesten tijdens de perioden dat het Joodse volk deze viert. Dit maakt de realiteit zichtbaar, dat de kerk een interna­tionaal volk is dat verbonden is met Israël. Het begrijpen van Israël door de Bijbelse patronen van Israël is zeer nuttig. Een beeld zegt natuurlijk meer dan duizend woorden. Het samenkomen met Messiaans-Joodse gemeenten voor vieringen kan een geweldige manier zijn om de betekenis naar buiten te brengen; een belangrijk leermiddel. Velen geven voor kerken uitleg over Pesach en de Seder.

Moeten christenen de feesten houden en bepaalde dagen van het jaar zoals sabbat fen de eestdagen in acht nemen? Nee, naar mijn mening is de Bijbel duidelijk. Maar moeten christenen zich op verschillende manieren verbinden met de betekenis van de Feesten? Ja, als we de Bijbel beter willen begrijpen en meer in overeenstemming willen zijn met het geworteld zijn in Israël.

Dr. Daniel Juster, oprichter en directeur van Tikkun International, is sinds 1972 betrokken bij de Messiaans-Joodse beweging en verblijft momenteel in Jeruzalem, Israël, van waaruit hij de Messiaanse beweging wereldwijd dient en ondersteunt.


Bronvermelding
Datum:        15-04-2020
Auteur:        Dan Juster
Website:      https://israeltoday.nl/


 

 

EN / NL/ עב