De vorige week heb ik aan mijn goede vriend Bert een link gestuurd met interessante informatie over de huidige ontwikkelingen betreffende het Corona virus en alle ontwikkelingen hieromheen van een bekend Rabbijn en arts. Bert stuurde mij deze e-mail als antwoord:

Dag Lea,
Inmiddels is de video verwijderd, maar dat was te verwachten. Gelukkig heb ik hem gisteren gekeken. Een interessant verhaal. Maar gelukkig is er een Schepper die ook dit in zijn hand heeft. Om heel eerlijk te zijn verdiep ik me er niet heel veel meer in en probeer ik de tijd die ik heb om iets te luisteren aan Thora te besteden. Volgens mij wordt je snel moedeloos als je te veel in deze materie verdiept.
Groet van Bert

Nadat ik deze e-mail heb ontvangen moest ik denken aan de bekende Midrasj (vertelling) uit de Talmoed van Rabbi Akiva. Door deze Midrasj blijf ik graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereld hoewel die heel verontrustend kunnen zijn, omdat de Uiteindelijke Verlossing heel dichtbij komt. Hierbij de Midrasj:

Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Joshua en Rabbi Akiva gingen naar Jeruzalem. Toen ze de berg Scopus bereikten en een uitzicht hadden op de Tempelberg, scheurden ze hun kleren uit rouw voor de vernietiging van de Tempel. Toen ze de Tempelberg bereikten, kwam een vos tevoorschijn uit de plaats van het Heilige der Heiligen. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria en Rabbi Joshua huilden maar Rabbi Akiva lachte.

Ze zeiden Rabbi Akiva: “Waarom lach je?”
Hij antwoordde: “Waarom huilen jullie?”

Ze zeiden: “Zo’n heilige plaats waarvan wordt gezegd dat: ‘de vreemdeling die het nadert, zal sterven’ en nu lopen er vossen dat is toch een reden om te huilen?”

Rabbi Akiva zei: “Daarom lach ik. Want er staat geschreven: ‘en Ik zal tot Mij trouwe getuigen nemen om op te tekenen, Uria, de priester, en Zacharia, de zoon van Jeberechja.’¹

Wat is het verband tussen Uria en Zacharia? Uria leefde in de tijd van de Eerste Tempel en Zacharia leefde in de tijd van de Tweede Tempel!

De Thora maakt de profetie van Zacharia afhankelijk van de profetie van Uria. Bij Uria staat geschreven: ‘Daarom, vanwege u, zal Zion omgeploegd worden tot een akker; Jeruzalem zal tot hopen worden en de Tempelberg als de hoogten van een woud.’²

Bij Zacharia staat geschreven: ‘Oude mannen en vrouwen zullen nog in de straten van Jeruzalem zitten.’³

“Zolang de profetie van Uria niet was vervuld, vreesde ik dat de profetie van Zacharia ook niet zou worden vervuld, maar nu de profetie van Uria is vervuld, is het zeker dat de profetie van Zacharia ook zal worden vervuld.”

Zij antwoordden: “Akiva, je hebt ons getroost! Akiva, je hebt ons getroost!”

VOETNOTEN

¹. Jesaja 8:2.     ². Micha 3:12.      ³. Zacharia 8:4.

Talmoed, Makkot 24b


Bron: https://jadezra.nl/


 

EN / NL/ עב