We lezen: Tora: Genesis (Be’reshiet) 23: 1 – 25: 18, Haftara: 1 Koningen 1: 1 – 21, Gospel: Mattheüs 1: 1 – 17

Het doel van Adonai’s plan met deze wereld is de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde. Het is het rijk van vrede, van recht en gerechtigheid waarin Yeshua Hamasjiach Koning der koningen is. Yeshua heeft ons geleerd daarom te bidden: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Dit Koninkrijk wordt op aarde gevestigd, omdat Adonai hemel en aarde bezit. Recht en gerechtigheid hebben daarom alles te maken met het verwerven van en omgaan met bezittingen.De spelonk van Machpela is het eerste bezit van Abraham in het beloofde land (Genesis 23).

Een hoofdstuk later gaat het over de belofte van Adonai aan Abraham om naast het bezit van het land dit erfelijk aan zijn nageslacht in bezit te geven. (Genesis 24).

Tenslotte heeft in Genesis 25 toledot = nageslacht betrekking op het begin van een familiegeschiedenis en wijst achteruit en niet vooruit op de latere ontwikkeling van het nageslacht.

Tegenover het geslacht van Adam staat een nieuw geslacht op met Yeshua Hamasjiach aan het hoofd. Pas op: dit geslacht begint niet met de geboorte van Yeshua Hamasjiach. Het begint al bij Abraham. Toch krijgt de nieuwe mensheid pas in zijn volle breedte gestalte in Yeshua’s nageslacht door onze wedergeboorte.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).
Presentator Gerrit Jan Loor

EN / NL/ עב