Genesis 44:18-47:27, de Haftarah-lezing is uit Ezechiël 37:15-28.

Juda nadert – nagash tot de onderkoning van Egypte en stelt zich tot borg voor zijn broer Benjamin, zoals hij zijn vader Jakob beloofd had, die anders van verdriet zou sterven.

Jozef beseft dat de harten van zijn broers wezenlijk veranderd zijn en maakt zichzelf aan hen bekend. Hij probeert hen gerust te stellen en stelt: Genesis 45:4-5 “Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.”

De broers keren terug met de woorden van Jozef en de wagens van Farao, zodat Jakobs geest opleefde en zij naar het land Goshen – dichtbij zijn optrokken. Er zijn divers woorden in het Hebreeuws voor naderen. De Heere belooft Jakob dat Hij met hen mee zou gaan en deze 70 zielen daar tot een groot volk zou maken en hen dan naar Kanaän, hun erfdeel zou terug brengen.

Door de uitzonderlijke omstandigheden kan de Heere hen door de leiding van Jozef tot een koninkrijk van priesters vormen. Het leven van Jozef is typologische, het loopt op meer dan honderd punten parallel aan dat van de Messias, Jesjoea de Natzarener. Farao moest gedwongen worden om Gods volk te laten gaan. In de eindtijd zal dat opnieuw afgedwongen worden profeteert Jeremia 50:33-34. En Jeremia 50: 3-6 en Zacharia 2: 7-11 profeteeren dat vele volken aan de Heere “toegevoegd” zullen worden en zij tesamen Hem tot één volk zullen zijn.

Vanwege hun ongehoorzaamheid aan de voorwaarden van het verbond zijn alle stammen van Israël verstrooid. In de tijd van het einde zal de Heere hen allen verzamelen, en degene die als “chavarim – gabbers” zich toegevoegd (Lava, Levi) hebben aan de Heere en het eeuwige verbond. De etziem – houten of bomen, van Juda en die van Jozef zullen in de hand van de profeet Ezechiël tot twee eenheden worden, echadiem. In de hand van de Heere zullen de echadiem echter tot echad – één eenheid, één hout of boom worden. Zo profeteert Ezechiël in 37: 15-23.

Shalom,

Robert Berns

EN / NL/ עב