“Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.”(Zacharia 14:16)

Afgelopen weken woedde in Israël een discussie over God TV. Dit christelijke televisiestation zendt christelijke televisie uit in diverse landen. Kort geleden ontving de zender ook een vergunning om in Israël een kanaal te vullen. De zenderbazen willen met het kanaal onder de naam Shelanu (‘van ons’) Jezus bekend maken als de Messias van Israël.

Evangelisatie ligt echter nog altijd heel gevoelig in Israël. Daarom gingen er veel stemmen op die opriepen om het kanaal te verbieden. In dat koor van tegengeluiden, klonk ook een onverwachte stem: de christelijke televisiepresentator Laurie Cardoza-Moore riep de Israëlische regering op om God TV te verbieden programma’s uit te zenden met het doel om Joden tot het christendom te bekeren.

Cardoza-Moore is de grondlegger van de organisatie Proclaiming Justice to The Nations, en gastvrouw van het in de prijzen gevallen evangelische christelijke televisieprogramma ‘Focus op Israël’. Dit programma werd voorheen uitgezonden op God TV, en is vandaag de dag gelinkt aan tientallen andere christelijke kanalen die bij elkaar wekelijks miljoenen mensen bereiken.

“Ik heb geschreven naar de premier van Israël, Benjamin Netnayahu, de Israëlische minister van Communicatie David Amsalem en de directeur van het Regeringspersbureau, Nitzan Chen, en hen opgeroepen God TV te verbieden om missionaire programma’s uit te zenden om Joden te bekeren tot het christendom. In onze tijd, nu globaal antisemitisme de wereld aan het overspoelen is, zou God TV haar platform moeten gebruiken om christenen te onderwijzen over hun Bijbelse verantwoordelijkheid achter onze Joodse broeders en de Staat Israël te staan. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis te plaatsen en de antisemieten te versterken,” zei Cardoza-Moore.

“Elke poging om Joden te bekeren of hun godsdienst te kleineren, zal slechts haat zaaien in een tijd wanneer we ons zouden moeten verenigen met het oog op het ons omringende duister van toenemend antisemitisme.”

Cardoza-Moore ging verder: “Jammer genoeg zien we in christelijke kringen opnieuw antisemitisme groeien vanwege onbekendheid het Jodendom. Christenen hebben valse leerstukken en tradities aangenomen zoals ‘vervangingstheologie’ en ‘vervullingstheologie’ die de Amalekieten van geschiedenis mobiliseerden. Deze valse leerstukken zijn het die het verlangen voeden om on-Bijbelse principes aan onze Joodse broeders op te dringen.

God TV zou christenen moeten aanmoedigen zich te bekeren van de geschiedenis van christelijke arrogantie en onkunde die aangezet heeft tot enkele van de ergste antisemitische periodes in de geschiedenis, waaronder de pogroms, de Inquisitie en de Holocaust. In plaats daarvan zouden ze aan hun Joodse broeders moeten vragen om van hen Thora te leren, zoals door de profeten werd voorzegd.”

Cardoza-Moore plaatste de kwestie in een historisch perspectief toen ze zei: “Betreurenswaardig genoeg is de geschiedenis van het christendom doordrenkt van voorbeelden van christenen die hun leerstellige gezichtspunten opdringen aan Joden; hetzij door marteling, of, met een onoprechte glimlach. Als nazaat van Sefardisch Joodse afkomst heb ik de gevolgtrekkingen bestudeerd waartoe dit soort ideologie kan leiden. Mijn voorouders werden gedwongen zich tot het Rooms-katholicisme te bekeren tijdens de Spaanse Inquisitie. Koning Ferdinand en koningin Isabella beschuldigden de Joden van de corruptie in de Rooms-katholieke kerk.”

“Om in deze donkere periode te overleven, werden zij gedwongen zich te bekeren. 500 jaar lang hield mijn familie hun identiteit verborgen, generaties lang. Zij stonden bekend als ‘converso’s’. Maar ook de converso’s kregen de schuld van plagen, werden beschuldigd van het vergiftigen van waterbronnen en het kidnappen van christelijke jongens om hun bloed. Vele converso’s werden gemarteld of stierven op de brandstapel om de echtheid van hun bekering te testen.”

Cardoza-Moore besloot: “In de afgelopen decennia hebben miljoenen christenen de oproep ervaren achter de Staat Israël en het Joodse volk te gaan staan zonder een verborgen agenda. Onze enige opdrachtten aanzien van het Joodse volk is het lief te hebben en te steunen omdat het Gods uitverkoren volk is. Elke poging om Joden te bekeren of hun godsdienst te kleineren, zal slechts haat zaaien in een tijd wanneer we ons zouden moeten verenigen met het oog op het ons omringende duister van toenemend antisemitisme.”


Bronvermelding
Datum:        12-05-2020
Auteur:        Breaking Israel News | Vertaling: Evelien van Dis
Beeld:         Screenshot Youtube
Website:      https://christenenvoorisrael.nl/


 

EN / NL/ עב