Kan God iemand als Trump gebruiken? Laat ik maar met de deur in huis vallen: ik geloof dat dit kan. Maar om Trump een Godsman te noemen, de moderne versie van Mozes of David, dat doet de werkelijkheid geweld aan! Want genoemde geloofshelden hadden weliswaar hun fouten, maar daar leden ze onder en ze beleden ze. Leven volgens de wil van God en de vrede met Hem stond bij deze mannen voorop. “Create in me a clean heart”, was dan ook het gebed van David.

Narcist pur sang
En Trump? Die heeft een hart dat niet zozeer voor God, maar vooral voor zichzelf slaat. Het gaat Trump niet om Gods eer, maar om eigen eer, niet om geestelijke rijkdom, maar om de hemel op aarde, om Babylonische Towers en luxe golfresorts, niet om God erende huwelijkstrouw, maar om het verkrijgen van zoveel mogelijk, desnoods met zwijggeld afgekocht eigen gerief. Een narcist pur sang, die denkt dat God het zonder hem niet kan rooien.

In plaats van een groei naar bekering, zie ik de moraal van deze machtige man steeds verder afglijden en zijn zelfverheerlijking enge proporties aannemen.

Ik had bij Trumps aanstelling nog een klein sprankje hoop dat hij zou veranderen. Mede omdat er sindsdien voor geen mens meer is gebeden. Maar in plaats van een groei naar bekering, zie ik de moraal van deze machtige man steeds verder afglijden en zijn zelfverheerlijking enge proporties aannemen.

De boekenkast van Donald Trump
Zo zien we hoe Trump de Bijbel aanprijst als het belangrijkste boek, om vervolgens zijn eigen boek “The art of the deal” als “een goede tweede” te promoten. Alsof er boeken in de schaduw van Gods Woord kunnen staan. Maar ja, Trump voelt zich ook een beetje God. Met dank the art of the deal die hij met de evangelicals sloot: jullie je wensenpakket, ik de eer, glorie en macht.

Trump houdt ervan om groots te denken. Met name van zichzelf. De mensen om hem heen zijn slechts instrumenten om zijn doelen te bereiken. Hij gebruikt en manipuleert ze schaamteloos. En zijn ze uitgeknepen en leeggezogen, dan worden ze afgedankt als oud vuil.

Het impeachmentproces
Het karakter van Trump openbaarde zich in al zijn glorie tijdens het impeachmentproces. Een proces dat aantoont dat misdaad kan lonen. Alles wijst er namelijk op dat Trump de president van Oekraïne onder druk zette door te dreigen met onthouding van militaire steun, wanneer deze zou weigeren om belastend materiaal over de democratische presidentskandidaat Joe Biden door te spelen.

Vreemd eigenlijk dat zoveel christenen Trump hun stem en vertrouwen geven, terwijl ze in hun kerken rechtschapenheid prediken.

Maar omdat Trumps republikeinse partijgenoten de meerderheid in de Senaat hebben, werd Trump “vrijgesproken”. Een vrijspraak die vloekt met rechtspraak. Een vrijspraak, die alles met manipulatie en machtspolitiek heeft te maken. Want Trump ontslaat iedereen die het niet met hem eens is. Aan de lange rij van gevallenen zijn de afgelopen week weer twee toegevoegd. Zij hadden het lef om tijdens het impeachment onderzoek tegen hem te getuigen. Behalve ontslag heef Trump ook nog grove tirades en pertinente leugens in zijn koffer met martelwerktuigen zitten. Het gevolg is dat zijn overgebleven vazallen, die hun positie meer liefhebben dan de waarheid, het wel uit hun hoofd laten om koning Trump ook maar een strobreed in de weg te leggen.

Gevolgen van ‘vrijspraak’ Donald Trump
Trumps “vrijspraak” zal zijn gevoel van onaantastbaarheid alleen nog maar meer voeden, hem nog roekelozer en meedogenlozer maken. Mocht hij voor een tweede ambtstermijn worden gekozen, dan vrees ik het ergste…

Zo bouwt Trump aan zijn machtspositie. En zijn kiezers vinden het geweldig. Iedere dag 24/7 smakelijke reallifesoap, met een charismatisch hoofdpersoon die hun onderbuikgevoelens bevredigt en ze de hemel in de VS belooft. Een VS die ondertussen opschuift van democratie naar dictatuur.

Kerkelijk impeachment
Vreemd eigenlijk dat zoveel christenen Trump hun stem en vertrouwen geven, terwijl ze in hun kerken rechtschapenheid prediken. Zou iemand uit hun midden liegen, bedriegen, schofferen, kleineren en uitbuiten à la Trump, dan zou hij op zijn minst vermaand worden. En als hij zich niet beteren, dan zou het onherroepelijk op een kerkelijk impeachment uitdraaien.

Al met al bedrijven veel christenen met hun bewieroking van Trump een schijnheilige vorm van klassenjustitie, waarbij je je kunt afvragen: WWJD?
Schijnheilige klassenjustitie
Zo niet Trump. Hij wordt door een groot deel van de christenheid op handen gedragen en zijn amorele gedrag wordt met de mantel der liefde bedekt. Enkel en alleen omdat hij wat wensen vervult.

En misschien nog wel belangrijker: onder het ‘America first’ van Trump groeit de welvaart van de Amerikaan. Ja Trump heeft weliswaar het meteorologische klimaat zwaar tegen, maar het economische klimaat maakt alles goed: jobs, jobs, jobs! En in de VS, waar het welvaartsevangelie een christelijke factor van formaat is, wordt Trump dan ook bejubelt alsof hij hoogstpersoonlijk de dollars voor zijn kiezers uit de hemel trekt.

Al met al bedrijven veel christenen met hun bewieroking van Trump een schijnheilige vorm van klassenjustitie, waarbij je je kunt afvragen: WWJD?

En wat zullen ongelovigen van dit hypocriete gedrag vinden. Liegen en bedriegen mag, als je maar de gewenste dingen voor mij doet. Is zo’n geloof in ‘goede werken’ het geloof waarmee we de wereld denken te bereiken?

God strijd voor ons
Het lijkt warempel wel of christenen een mannetjesputter als Donald Trump nodig hebben. Een mannetjesputter die zichzelf betitelt als ‘een heel stabiel genie’.

Niet met modern bewapende legers, maar met een handjevol mensen verslaat God zijn tegenstanders.

Mensen, God strijdt voor ons! Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest zegt Hij. Niet door bommen en granaten, maar door in Zijn Naam zeven keer om Jericho heen te lopen. Niet met modern bewapende legers, maar met een handjevol mensen verslaat God zijn tegenstanders. Ja, het is een goddelijke wetmatigheid die gegrondvest is in Zijn soevereiniteit en macht, dat Zijn kracht zich in onze zwakheid openbaart, zodat alleen Hem alle eer toekomt.

God wil ons hart
We kunnen beter onze hoop zetten op deze God, dan op figuren als Trump. Want hijsen we mensen op een schild, alleen omdat zij beantwoorden aan onze economische en christelijke wensen, dan gedragen we ons als Abraham die het geduld verloor om op Gods belofte te wachten. Hij verwekte zelf een kind bij zijn slavin Hagar en het gevolg is bekend: tot op de dag van vandaag zorgt het wereldwijd voor immense problemen tussen de nakomelingen van Isaak en Ismaël…

Nee, God wil niet in de eerste plaats offers, zoals verplaatste ambassades, opgezegde atoomakkoorden en veroordeling van abortus. Nee, God wil vooral ons hart! Want uit zo’n door de Heilige Geest gevormd hart, komen als vanzelf naar Gods wil gevormde gedachten en daden voort.

Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water (Jacobus 3:12).

Bezoek hier de website van Henk van Blijderveen.

Naschrift redactie Radio Israel: De inhoud van de door de redactie geplaatste artikelen geven niet per definitie de mening van de Redactie weer.


Bronvermelding
Datum:        26-02-2020
Auteur:        Henk van Blijderveen
Beeld:         Pixabay.com
Website:      https://cip.nl/


 

EN / NL/ עב