Naar aanleiding van kritiek van de Nederlandse ambassadeur in Israël op bouwplannen in de wijken Giv’at Hamatos en Har Homa in Jeruzalem, heeft Thierry Baudet (FVD) Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Afgelopen maand zijn bouwplannen goedgekeurd voor nieuwe huizen in de wijken Giv’at Hamatos en Har Homa in Jeruzalem. De wijken in het zuiden van Israëls hoofdstad liggen achter de zogenaamde Groene Lijn – gebied dat Israël in 1967 op Jordanië heeft veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog. In 1980 heeft de Knesset Jeruzalem als Israëls “ondeelbare en eeuwige hoofdstad” verklaard.

De Palestijnen willen echter Oost-Jeruzalem als hoofdstad voor hun staat. Een groot deel van de internationale gemeenschap erkent Israels soevereiniteit over de stukken Jeruzalem achter de Groene Lijn dan ook niet, inclusief de Oude Stad en ook de wijken Giv’at Hamatos en Har Homa, en noemt dit bezet gebied.

Naar aanleiding van de aangekondigde bouwplannen, heeft de Nederlandse ambassadeur in Israël samen met zes andere ambassadeurs van EU-landen zijn “ernstige zorgen” uitgesproken. Hierop heeft FVD-leider Thierry Baudet Kamervragen ingediend. Volgens Baudet bevindt Nederland zich met deze kritiek “in de kopgroep van EU-lidstaten die Israël telkens bekritiseren”. Het FVD-Kamerlid benoemt dat 20 andere EU-lidstaten niet deel hebben genomen aan het overbrengen van de “ernstige zorgen”, en vraagt zich dan ook af wat het belang van Nederland is “om het woningbouwbeleid van Israël te bekritiseren”.

Baudet vraagt aan minister Blok onder welke omstandigheden Nederland bereid zou zijn de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, in navolging van de Verenigde Staten. Tot 1980 stond de Nederlandse diplomatieke post in Jeruzalem, maar deze werd verhuisd naar Tel Aviv als protest tegen Israëls verklaring dat de stad de “ondeelbare en eeuwige hoofdstad” is. Volgens het FVD-Kamerlid is bovendien sprake van asymmetrie die de indruk zou wekken dat Jeruzalem meer aan de Palestijnen toebehoort dan aan Israël; Nederlandse diplomaten in Ramallah zijn woonachtig in Oost-Jeruzalem, maar Nederlandse diplomaten in Tel Aviv zijn niet woonachtig in West-Jeruzalem, aldus Baudet.

 

2020Z03997
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over nieuwe Nederlandse kritiek op het Israëlische woningbouwbeleid (ingezonden 2 maart 2020).

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het feit dat de Nederlandse ambassadeur in Israël, in samenwerking met zes andere ambassadeurs van EU-lidstaten, zijn «ernstige zorgen» heeft uitgesproken over het Israëlische woningbouwbeleid in de Zuid-Jeruzalemse wijken Giv’at Hamatos en Har Homa?

Vraag 2
Hebt u zelf vooraf uw goedkeuring aan deze kritiek gegeven? Zo nee, hoe komt een dergelijk besluit tot stand?

Vraag 3
Om welke redenen hebben twintig andere EU-lidstaten afgezien van het steunen van deze kritiek?

Vraag 4
Waarom bevindt Nederland zich tegenwoordig in de kopgroep van EU-lidstaten die Israël telkens bekritiseren, samen met Zweden en Ierland, terwijl dat enkele jaren geleden nog niet het geval was?

Vraag 5
Waarom acht u het in het Nederlands belang om het woningbouwbeleid van Israël te bekritiseren? Schaadt deze woningbouw Nederland? Zo ja, hoe?

Vraag 6
Bent u bereid dergelijke kritiek voortaan achterwege te laten?

Vraag 7
Bent u nog steeds van mening dat West-Jeruzalem de Israëlische hoofdstad zou moeten worden en Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat? Zo ja, waarom zijn Nederlandse diplomaten in Ramallah woonachtig in Oost-Jeruzalem, maar Nederlandse diplomaten in Tel Aviv niet woonachtig in West-Jeruzalem? Bent u het ermee eens dat deze asymmetrie de indruk wekt dat Nederland vindt dat Jeruzalem meer aan de Palestijnen dan aan de Israëli’s toebehoort? Bent u bereid deze asymmetrie te beëindigen door Nederlands diplomatiek personeel in Tel Aviv in West-Jeruzalem woonachtig te laten zijn?

Vraag 8
Onder welke omstandigheden bent u bereid de Nederlandse ambassade in Israël naar Jeruzalem te verplaatsen, zoals ook de Verenigde Staten hebben gedaan?

_________________________________
Bronvermelding
Overgenomen van het CIDI
Datum: 3 maart 2020
website: www.cidi.nl
_________________________________

EN / NL/ עב