De Amerikaanse nanotechnoloog en computerwetenschapper James Tour sprak op iedere belangrijke universiteit in Amerika. Hij is in het bezit van 120 patenten, produceerde meer dan 650 onderzoeksrapporten en richtte verschillende bedrijven op. ‘Maar het belangrijkste is dat ik een Jood ben die gelooft dat Jezus de Messias is,’ merkt hij op.

James Tour groeide op in New York en dacht geruime tijd dat iedereen het Joodse geloof aanhing. Zelden was hij in een synagoge te vinden, behalve wanneer zijn vrienden bar mitzvah deden. Het Joodse geloof zei hem niet veel. ‘Ik stelde weleens vragen over het judaïsme, maar het leek alsof de rabbi mij niet serieus nam.’
Later, toen hij organische chemie studeerde aan de Syracuse Universiteit, ontmoette hij daar voor het eerst christenen. ‘Ze vertelden dat ze wederom geboren waren, hoewel ik niet goed wist wat ze daarmee bedoelden.’

Twee rotsen en een ravijn
Een van die medestudenten vroeg hem of hij het Evangelie aan hem mocht uitleggen. ‘Die student liet een tekening zien met twee rotsen tegenover elkaar en een ravijn ertussen. Dat ravijn was een beeld van de zonde, legde hij uit. Er stond een man op de ene rots, die zelf niet naar de andere kant kon gaan, waar God was.’
Tour reageerde dat hij geen zondaar was. ‘Ik heb nooit iemand gedood, nooit heb ik een bank beroofd, hoe kan ik dan een zondaar zijn?’
Toen las zijn vriend hem een vers voor uit de Bijbel: ‘Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23).

In het moderne judaïsme had Tour nog nooit over zonde gehoord en hij kon zich niet herinneren dat er thuis ooit over was gediscussieerd. Zijn vriend sloeg vervolgens een ander deel van de Bijbel open, de Bergrede. ‘Hij las voor: Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd’ (Mattheus 5:28).

Nieuwe Testament
James Tour was verbijsterd. Hij keek wel heel vaak naar pornografie. Hoe kon Jezus, Die 2000 jaar geleden leefde, weten wat er in zijn hart omging. Hij realiseerde zich plotseling dat hij een zondaar was. Hoe kon hij bij God komen? Als Jood wist hij van de offers in de wet van Mozes, dat er zonder bloedstorting geen vergeving van zonden mogelijk is.
Op aansporing van zijn vriend begon hij het Nieuwe Testament te lezen. ‘Ik ontdekte al snel hoe Joods het Nieuwe Testament is. Het gaat bijna helemaal over Joodse mensen.’

Op een avond, toen hij alleen in zijn kamer was en nadacht over de Schrift, begreep hij opeens dat Yeshua, Jezus, Degene is Die stierf aan het kruis, om de straf voor zijn zonde te betalen. ‘Heere, ik ben een zondaar, kom alstublieft in mijn leven,’ riep hij uit.
Toen gebeurde er iets bijzonders. ‘Het was alsof er iemand in mijn kamer was. Ik was op mijn knieën gevallen en opende voorzichtig mijn ogen. Wie was er?
Ik was ervan overtuigd dat Jezus Christus in mijn kamer was. Ik was niet bang, maar begon wel te huilen. Zijn aanwezigheid was zo overweldigend, dat ik eigenlijk niet wilde opstaan. Ik raakte wel steeds meer overtuigd van Zijn vergeving.’

‘Je bent toch Joods…’
Na deze bijzondere ervaring wist James Tour niet wat hij moest doen. ‘Wat moest ik vertellen, ik, als Joodse jongen uit New York City?’
Zijn neven waren geschokt toen hij het hun vertelde. ‘Hoe kun je dat doen?’ vroegen ze. ‘Je bent toch Joods!’

Toen hij aan zijn moeder vertelde dat hij nu in Jezus geloofde, reageerde ze: ‘Ik neem het onze religieuze leiders echt niet kwalijk dat ze Jezus hebben gedood, na alles wat Hij had gezegd. Wie was Hij dat Hij tegen onze religieuze leiders in durfde te gaan, die hun leven inzetten om mensen te helpen? Hij zei tegen hen dat ze witgepleisterde graven waren. Wie was deze jongeman van net dertig jaar, om zo tegen de geleerden in te gaan? Hij kreeg wat Hij verdiende.’

Jaren later spoorde James zijn moeder aan om de Bijbel te lezen, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Korte tijd later belde ze hem en zei: ‘Jimmy, je zult niet geloven wat er is gebeurd.’
Ze vertelde verder: ‘Ik was nog maar kort aan het lezen en het raakte me toen ik las dat Hij Zijn leven gaf. Ik geloof nu ook dat Hij de Zoon van God is.’ (Bron: God reports, One for Israel)

Overgenomen uit de nieuwsbrief van Dirk van Genderen

EN / NL/ עב