Al bijna 2000 jaar lang hebben de Joden, als volk, Jezus standvastig afgewezen als hun Messias, vaak met een diepe afkeer. Maar sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967, en het herstel van Jeruzalem, is de houding van Israël en het Joodse volk ten opzichte van Jezus drastisch veranderd.

Veel belangrijke Israëlische geleerden, regerings­leiders en media-persoonlijkheden, zowel seculiere als religieuze, spreken in het openbaar hun bewondering uit voor de Messias Yeshua (Jezus). Velen proberen het Joodse volk actief te overtuigen dat zij moeten stoppen met het afwijzen van Yeshua en met een andere, positieve instelling naar zijn Messiaanse aanspraken moeten kijken.
Hier zijn slechts twee voorbeelden van invloedrijke Israëli’s die een grote impact hebben op de Joodse houding ten opzichte van Jezus.

Yochi Brandes, haar achtergrond
Yochi Brandes werd in 1959 in Haifa geboren, als dochter van de beroemde Chassidische rabbijn Yitzchak Rabinovitz. Brandes’ stamboom is bezaaid met eminente rabbijnen, en ze was zelf een topstudente in ultra­orthodoxe scholen. Ze behaalde een BA in Bijbelse Studies en een MA in Joodse Studies. Ze geeft al vele jaren les in de Bijbel en het Jodendom en heeft cursussen geschreven en geproduceerd over het Joodse gedachte­goed, die op scholen in heel Israël worden onderwezen. Haar romans zijn bestsellers in Israël en ze heeft de Platinum Book Publishers Association Prize gekregen voor zeven van haar op de Bijbel gebaseerde werken.

Yochi Brandes. YouTube screenshot

Yochi Brandes over Jezus
‘Ik houd van Yeshua [Jezus]. Mijn studie over de oorsprong van het christendom in de eerste eeuw heeft mij doen inzien dat Hij niet verantwoordelijk is voor de vervolgingen en het antisemitisme die de christenen in Zijn naam tegen de Joden hebben gepleegd. Yeshua leefde als Jood en stierf als Jood. Een goede Jood. Een trouwe Jood. Een rechtvaardige Jood Die Gods wetten volgde.

‘Toen ik opgroeide in de Joods-orthodoxe wereld, leerde ik dat Yeshua ‘Yeshu’ is, een afkorting voor ‘Moge Zijn naam en herinnering worden uitgewist.’ Daarom vind ik het tegenwoordig belangrijk om Hem Yeshua te noemen [‘verlossing’ in het Hebreeuws]. Op deze manier geef ik uiting aan mijn liefde en bewondering voor deze grote Jood.’

Zie ons Engelstalige interview uit 2018 met Yochi Brandes, om meer te lezen over haar visie op Jezus (‘Ik moet mijn geloof en liefde voor Jezus als een Jood uitspreken’).

Amnon Rubinstein, zijn achtergrond
Amnon Rubinstein werd in 1931 in Tel Aviv geboren en was van 1961 tot 1975 decaan van de rechten­faculteit van de universiteit van Tel Aviv. Hij is schrijver voor het grootste dagblad van Israël, Ha’aretz. Na de Yom Kippoer oorlog in 1973, kwam Rubinstein in de wereld van de Israëlische politiek terecht en richtte hij de centristische Shinui-partij op. Hij diende 35 jaar lang in de regering in verschillende functies, waaronder die van minister van Onderwijs.

In 2006 werd Rubinstein bekroond met de Israël Prijs. Tijdens de ceremonie zei de jury over Rubinstein: ‘Weinig mensen kunnen de bijdrage evenaren van prof. Amnon Rubinstein aan de Staat Israël, als een publiek figuur en een lid van de wetgevende en uitvoerende takken van de regering,.’

Amnon Rubinstein. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Rubinstein over Jezus
‘Yeshua zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet (…) af te schaffen’. De historische Yeshua heeft niet één ding van het Jodendom weggenomen; Hij heeft alleen Zijn visie op het koninkrijk der hemelen aan het Jodendom toegevoegd. Als Hij in onze tijd zou opstaan, zou Yeshua liever bidden in een kleine synagoge en niet in een van de prachtige kathedralen die in Zijn naam zijn gebouwd. Hij stierf voordat het christendom een kruistocht werd tegen Zijn eigen volk, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen.

‘Maar de tijd is nu gekomen om vrede te sluiten met het christendom, zonder het anti-Joodse verleden te vergeten. Allereerst moeten we de geschriften van het christendom overnemen in onze nationale school­systemen. Een interessant voorbeeld van hoe dit kan worden gedaan, is het Yigal Alon Centrum (aan het Meer van Galilea) waar men een gezamenlijk pre-militair trainingsprogramma voor christelijke en Joodse rekruten van het leger uitvoert. We moeten ook de lokale Arabische christenen in Israël erkennen als een vervolg op de historische Jezus, hun gebeds­plaatsen beschermen, een christelijke legerpredikant voor hun soldaten aanstellen en toestaan dat hun diensten op zondag via de ether worden uitgezonden.

‘Dit zijn enkele van de manieren waarop de ware multiculturele aard van Israël kan worden uitgevoerd – maar het moet beginnen met het sluiten van vrede met Yeshua de Jood.’


Bronvermelding:
Datum:        06-07-2020
Auteur:        David Lazarus
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב