JERUZALEM – 28 oktober 2023

Joodse en christelijke organisaties hebben de handen ineen geslagen om in Jeruzalem hulp te bieden aan Joden die de grensgebieden bij Gaza moesten verlaten vanwege de terreur.

David Nekrutman van ‘Isaiah Project’ vertelt: ‘We evacueerden vijftig families van een gemeenschap vlakbij Gaza. We zagen het als onze verantwoordelijkheid om dit samen te doen, als Joden en christenen. Met een hele groep organisaties maken we dit mogelijk.’

Twee moeders, Ortal Hadad en Ella Tovim-Gedasi, vertellen hoe het was tijdens de Hamas-aanvallen: ‘We waren in onze kleine landbouwgemeenschap, in Mash’en, bij Askelon. Onophoudelijk hoorden we de raketten overkomen, maar we hadden zelf geen schuilplaats. We lagen op de grond en probeerden onze kinderen te beschermen. We spraken constant Psalmen uit, de hele tijd. We waren zo bang, dat we nauwelijks adem konden halen. Het waren hele zware dagen, waarvan we na die eerste aanvallen de meeste tijd in de gezamenlijke schuilkelder doorbrachten.

‘Hier in de rust van Jeruzalem kunnen we voor het eerst weer ademhalen,’ merkt Ortal Hadad op. ‘We zijn deze christenen zo dankbaar dat ze ons zo steunen. Ze houden echt van ons.’Als tiener moest Hadad al evacueren uit Gaza, toen Israel zich in 2005 helemaal terugtrok uit het gebied. De bedoeling van deze terugtrekking was vrede, dat werd van beide zijden gesteld, maar het is er voor de inwoners van Gaza alleen maar slechter op geworden. ‘Alle ellende is veroorzaakt doordat wij Gaza, ons land, wat Gods land is, aan Hamas hebben gegeven,’ vindt Hadad.

David Nekrutman spoort christenen wereldwijd aan tot gebed. ‘Als ik demonstranten hoor roepen ‘Free Palestine’, dan vul ik dat in als: ‘Vrij van Hamas.’Hij besluit met: ‘Als je bidt, bid dat ook dat de vijanden van Israel tot bekering zullen komen, hun harten zullen keren tot de God van Abraham, Izaäk en Jakob en dat zij het Licht zullen zien. Dan kan het werkelijk vrede worden.’

Bron: CBN News

EN / NL/ עב