Zie! De zegen en de vloek

Heel opmerkelijk begint deze parasha midden in een hoofdstuk met het woordje Zie!

Wat moeten we dan gaan zien? In dit Leerhuis bespreken we Deuteronomium 11:26-31.

In het centrum daarvan staat vijf aanwijzingen over de locatie van de bergen Gerizim en Ebal. Alsof deze verstopt liggen…

Maar dat is helemaal niet het geval. Waarom dan toch zoveel extra aanwijzingen die onze aandacht vragen?

Slechts een paar verzen. Met een diepe profetische inhoud. In het eerste deel bestuderen we het woordje Zie! Re’eh!

Daarna staan we stil bij de twee bergen. De berg Gerizim waar de zegen wordt uitgesproken. En de berg Ebal, de berg van de vloek.

Tenslotte verwonderen we ons over het profetisch getuigenis in de vijf aanwijzingen van de locatie van de bergen. Luister je weer mee?!

Shalom,

Presentatie:  Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב