Psalm 119:49-50 zegt in de Naardense vertaling: Gedenk het woord tot uw dienaar, waarmee ge bij mij verwachting hebt gewekt. Getroost heeft dat mij in mijn ellende. Ja, uw toezegging heeft mij doen herleven.
Gedenken, herinneren, dat is het woord zachar. Onze herinnering is terugdenken aan. Maar zachar is meer dan dat. God herinnert zich Noach en al het levende. En Hij deed de wind over het water gaan, zodat het water tot rust kwam. Zie, dat is het herinneren. Als God Zich iets of iemand herinnert, dan handelt Hij ook daarnaar. Herinneren en handelen horen bij elkaar. God herinnerde Rachel en Hij opende haar baarmoeder.

Daarom is er ook verwachting. Daarom is er troost, nechamah. Troost in de ellende. In de uitlandigheid. Dat is de plek waar je je niet thuis voelt. En misschien voelt dat nu ook wel zo: deze samenleving is niet de plek waar ik me thuis voel.

Ja, uw toezegging heeft mij doen herleven. Uw spraak doet mij herleven. Daarin zit het woord leven, chaya. Deze shabbath is parasha Chayee Sara aan de beurt. De levensdagen van Sara worden honderd jaar en twintig jaar en zeven jaren. Dat zijn de jaren van de levensdagen van Sara. Dan sterft Sara.
Is dat niet een beetje een misleidende titel: de levensdagen van Sara. Maar we lezen over haar sterven! Wat wordt er nu eigenlijk over die levensdagen van Sara verteld? We lezen over de onderhandeling van haar man Abraham over een eigen graf. Het centrale gedeelte van deze parasha gaat al helemaal niet over Sara, maar over een bruid voor Izak. Ja, we lezen zelfs dat Abraham een andere vrouw trouwt, Ketoera. Bij haar krijgt hij zelfs nog zes zonen. Dus de levensdagen van Sara? Het levert bij mij een vraagteken op. Waarom lezen we zo uitgebreid over de onderhandeling van Abraham over een eigen graf? Heel Gen. 23 gaat hierover. En we lezen wel over Abraham, maar niets over Izak. En zo kunnen we nog meer vragen stellen.

Daarom zullen we ons in dit leerhuis richten op dit ene hoofdstuk. We zullen Genesis 23 in gedeelten doorzoeken. Als thema kies ik: een kostbaar graf. Eerst kijken we naar Sara. Daarna naar Efron. En tenslotte zien we Abraham.

Download hieronder het Chiasme:
Genesis 23 – chiasme

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,


Presentator: Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב