Dit mooie verhaal over een Israëlische zangeres, wil ik graag met u delen. Nu de onrust in Israel bijna het kookpunt bereikt, met aanhoudende demonstraties, aanslagen en groeiende dreiging vanuit Iran, waarvoor we blijven bidden, mag zo’n verhaal hoop geven.

De Israëlische zangeres Sarah Liberman werd geboren in het noorden van Israel. Naast hen woonde een Messiaans-Joodse gelovige familie. ‘Elke dag, rond de middag, hoorden we lof en aanbidding uit dat huis komen,’ vertelt ze.
Haar moeder ging op onderzoek uit en ontdekte dat ze dan Bijbelstudie deden en samen zongen. Als kind ervaarde Sarah al de aanwezigheid van God en van de Heilige Geest in haar kamer, vertelt ze. Haar moeder ervaarde die aanwezigheid ook in het huis van de buren. Korte tijd later kwam haar moeder ook tot geloof in de Heere Jezus.

Dit werd wel een probleem omdat haar vader was opgegroeid in een traditioneel orthodox Joods gezin. Aanvankelijk verwierp hij het geloof van zijn vrouw, maar na studie besefte ook hij dat Jeshua (Jezus) de vervulling was van de Bijbelse profetieën over de Messias en aanvaardde ook hij Hem als Heere.

Sarah vertelt dat er maar heel weinig Israëlische gelovigen waren toen zij jong was. Toch kwam ook zij tot geloof in Jeshua als haar Heere en Verlosser. Als klein meisje al, en toen ze tiener was opnieuw, wijdde ze zich toe aan Hem, wel in het besef dat ze daardoor anders was dan alle andere kinderen.
‘Ik wilde de waarheid van de Bijbel op een tastbare manier leren kennen,’ geeft ze aan. ‘Ik ontwikkelde een honger naar God en Zijn Woord. Ik verlangde ernaar dat de waarheid van de Bijbel in mijn leven tot uiting zou komen.’

Al jong God aanbidden
Sarah leerde God beter kennen door Hem regelmatig te aanbidden. Dit leidde ertoe dat ze zelf aanbiddingsliederen begon te schrijven. Ze nam ze op en werd steeds vaker uitgenodigd om haar liederen te komen zingen, samen met een team van Israëlische gelovigen, in Israel en ook in het buitenland. ‘Het is allemaal Gods werk in mij en door mij heen,’ getuigt ze. ‘Hij heeft mij dit talent gegeven en ik wil anderen graag leiden in de aanbidding van de Heere, om Hem in die weg te ontmoeten. Mijn liederen zijn gebaseerd op de Schriften en bevatten meestal rechtstreeks woorden uit de Bijbel.’

Haar huidige project, ‘The Invitation’ (De uitnodiging) is gericht op de Arabische gemeenschap. Haar eerste album, ‘Lefanecha’ (Ik ben voor U) was een specifiek Hebreeuws aanbiddingsalbum. ‘Het is mijn verlangen om met dit album de luisteraars te brengen in Gods aanwezigheid.’

Haar tweede album heet ‘Lev Tahor’ (Een puur hart). Het thema ervan is zuivering en heiliging, maar legt ook de vreugde vast van het kennen van God op een diepe manier.
Het derde album, ‘God of Miracles’ (God van wonderen), bevat liederen die de kracht van God verkondigen om onze strijd te voeren, die ons verlangen naar genezing woorden geven en de overwinning te schenken.

Het vierde album heeft de al genoemde titel ‘The Invitation’. Dit album is ontstaan uit haar persoonlijke lijden aan een onbehandelbaar oorletsel een paar jaar geleden. Wat ze omschrijft als een ‘moeilijk seizoen van lichamelijk lijden’, bracht haar ertoe aan God te vragen wat er voor haar op Zijn hart lag.
‘Gods antwoord voor mij was duidelijk,’ vertelt ze, ‘namelijk: de mensen van het Midden-Oosten.’

Arabische versie
Ze vroeg zich af: ‘Hoe kan ik mensen zegenen die God wil zegenen? Toen kwam het besef dat ik Arabische versies kon maken van mijn aanbiddingsliederen. Ik realiseerde me dat mijn Bijbelse naamgenoot, Sara, een belangrijke rol had gespeeld bij de verbanning van Ismael en Hagar uit de tent van Abraham.’
Sarah werd zich bewust van de pijn van de scheiding met de zonen van Ismael en proefde iets van een verlangen dat zij terug zouden keren naar de tafel in de familietent om ook deel uit te gaan maken van Gods Koninkrijksfamilie.

‘Dit album is als een hartenkreet om de Arabischsprekende wereld te bereiken als moeder in Israel, met de oproep aan Ismael om terug naar huis te komen, terug naar het huis van de Vader, terug naar de tafel waar God ons samen wil hebben.’
De liederen zijn in het Arabisch opgenomen met jonge lokale Arabische muzikanten en muzikanten uit andere Arabische landen. Er wordt nu ook een nieuw album en nieuwe video’s uitgebracht in het Farsi, met muzikanten en zangers uit Iran.
Ook ontwerpt de zangeres materiaal voor Bijbelstudies. ‘Het is mijn verlangen om de mensen in het Midden-Oosten te bereiken met Gods Woord.’
Sarah is getrouwd en woont met haar man en drie kinderen in Israel. (Bron: Kehila News)

EN / NL/ עב